oorsig

Oorsig

Abba Vader het Houtkruis bediening geroep om kinders van Hom te help wat seer het en wat vas is in slawerny. Ons is hier om te help en te bedien in die pad van heiligmaking – om mekaar te doop, dissipels te maak en om Sy volle waarheid te leer om sodoende ook ander te leer. Yeshua sê in Joh. 8:32 “En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.” Dis ons missie en ons passie om die liggaam van Yeshua te dien en te bedien met die Woord van Abba Vader en te streef na die soeke van die waarheid in Sy Woord.

Abba Vader het jou spesiaal aanmekaar geweef want Hy het ‘n droom en ‘n roeping vir jou. Ons glo nie in toeval nie maar in die wonderlike almagtige WIL van ons ABBA Vader, YHVH. Hy het vir JOU ‘n plan en ‘n toekoms en Hy wil hê dat jy in die volheid daarvan moet inbeweeg en lewe.

 

Ons Waardes

Om nederige instrumente in Abba Vader se hande te wees waardeur Sy asem kan vloei om Sy kinders te bedien. Om saam kameraadskap te hê soos wat Yeshua ons geleer het en om waarlik Sy lig te skyn in ‘n donker wêreld. Yeshua sê in Matt 5:14 “Julle is die lig van die wêreld. ’n Stad wat bo-op ’n berg lê, kan nie weggesteek word nie.”

Om geesvervulde dienaars van ons Allerhoogste te wees met “Emunah” geloof. Emunah beteken “’n ferm aksie na die wil van die Vader”. Om op Sy Woord ‘n ark te bou. Om Sy Woord te sh’ma (hoor, luister en gehoorsaam).

 

Visie

Om as familie, die liggaam van Yeshua, Abba Vader te aanbid in Waarheid en in Gees. Om saam as familie al nader aan Abba Vader te kom in ‘n intieme verhouding waar ons Sy stem hoor en doen presies dit wat Hy sê. Om nougeset te wandel volgens Abba Vader se hele Woord en om Hom te verheerlik in alles wat ons doen.

Houtkruis se visie verder is om ‘n nes te wees vir kinders van Abba Vader met gebroke vlerke. Waar Abba Vader, YHVH Rapha ons Pottebaker, ons heelmaak om weer te kan vlieg in elkeen se droom en vervulling van die droom wat Abba Vader vir elkeen van ons het.

 

Strategie

Om nougeset te wandel volgens Sy Woord. Om Hom te vertrou vir Sy verborge manna en om dan daarvolgens te lewe. Dat Abba Vader altyd die sentrale punt bly van alles in Houtkruis.

visie

Wat Ons Glo

Ons is ‘n familie van gelowiges, kinders van Abba Vader. Ons aanbid saam die Vader YHVH, die seun Jesus Christus (Yeshua Ha’Mashiach) en die Heilige Gees (Ruach Hakodesh). Ons strewe is om so ná as moontlik te lewe aan die Woord van ABBA Vader en die voorskrifte wat Hy daarin vir ons gee.

Ons vier graag Sy heilige Feeste en die weeklikse rusdag wat Hy ingestel het - Sy Sabbat (Shabbat). Jaar ná jaar is ons opgewonde hieroor want elke fees is ‘n tyd van introspeksie en verdieping in ons verhouding met ABBA Vader.

Ons is mense wat vir mekaar omgee, vir mekaar bid en mekaar ondersteun en dra. Ons leer almal saam, meer en meer oor ABBA Vader se Woord en die geheimenisse wat daarin weggesteek is. Ons delf dieper in Sy Woord in maar ons voertuig is LIEFDE, GELOOF, HOOP en nie oordeel nie.

Ons het ‘n gesonde belangstelling in Hebreeus (die oorspronklike taal waarin Abba Vader se Woord opgeskryf is) en daardeur het ons al diep geheime ontdek in die Woord! Ons wil jou saamnooi op hierdie reis en ontdekkingstog! Kom word ‘n deel van ons familie en ervaar hoe Sy liefde jou hele lewe kan verander.

By Houtkruis eer ons beide Testamente as Abba Vader se onfeilbare waarheid. Ons glo dat die Woord van Abba Vader aan die mensdom gegee is en daarom bestudeer ons dit in diepte, vers-vir-vers, in die konteks van die Hebreeuse kultuur waarin dit geskryf is.

Ons glo die hele Woord is lewendig en is saad en net deur Yeshua kan jy gered word. Yeshua is die Weg, die Waarheid en die Lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur Hom nie.

Die wet is nie vir verlossing nie en was nooit nie maar verduidelik wat sonde is, wie Abba Vader is. Abba Vader is ‘n Vader van Verhouding en gee vir ons Sy instruksies om te lewe in ‘n verhouding wat saam met Hom wandel elke dag in verbond. Abba Vader se instruksie is daar om volgens te lewe na ons gered is in ons pad van heiligmaking.

By Houtkruis glo ons dat die Ou Testament en die Nuwe Testament die Gees-geïnspireerde woord van Abba Vader, YHVH, die God van Abraham, Isak en Jakob is. Ons glo verder dat die woord van Abba Vader die volmaakte openbaring is van Sy reddingsplan vir die mens en die finale en enigste outoriteit is vir ons geloof en lewe in Hom.

Dit is ons hartsbegeerte om dieper te delf in die geheimenisse van Abba Vader se Woord om die volle waarheid te leer, vry van menslike interpretasies en denominasies, opinies en mensgemaakte strukture.

Dit is ons passie by Houtkruis om die liggaam van Yeshua te dien en te bedien met die Woord van Abba Vader en te streef na die soeke van die waarheid in Sy Woord.

wat ons glo2

meer naam

In ‘n stad genaamd Nasaret, in die noordelike streek Galilea, het ’n jong vrou, Maria, 'n Jood, ’n uiters verbasende besoek ontvang. ’n Engel met die naam Gabriël het aan haar verskyn en vir haar gesê dat Abba Vader Sy werkende krag, Sy Heilige Gees, gaan gebruik om haar geboorte te laat gee aan ’n Seun, alhoewel sy ’n maagd was. Hierdie seun sou die Christus of Koning word, die een wat vir ewig sou heers!

Hierdie kind sou Abba Vader se eie Seun wees. Maria se verloofde, ’n timmerman met die naam Josef, was ook 'n Jood. Hy het met haar getrou nadat Abba Vader ’n engel gestuur het om hom gerus te stel oor die rede vir Maria se swangerskap. Maria en Josef was beide Jode en het Hebreeus gepraat en hulle het nooit hulle Seun Jesus genoem nie, hulle het Hom Yeshua genoem. Jy kry nie 'n naam soos Jesus in Hebreeus nie want die Hebreeuse “aleph bet” of alfabet het nie daardie letters nie! Abba Vader se Seun was genoem Yeshua wat beteken: “Verlossing”!

Sy aardse mamma en pappa het Hom ook Yeshua genoem asook Sy dissipels. So waar kom die naam Jesus dan vandaan? Yeshua is vertaal van Hebreeus na Grieks en in Grieks het hulle nie ‘n “Y” in hulle letters nie, en dan gebruik hulle ‘n “J” in die plek daarvan. Hulle gebruik ook nie ‘n “H” nie, met ander woorde, toe bly hulle oor met Jesua wat Jesus geword het. Yeshua is vertaal na Grieks toe as Jesus. By Houtkruis praat ons baie van Jesus as Yeshua omdat sy Mamma Hom so genoem het en omdat Sy Naam “Verlossing” beteken.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis          

X

Right Click

No right click