kinder parashah

Kinder parashah
('gedeelte')

Maats, kom op 'n reis saam met Moses en Grietjie deur die eerste 5 boeke van die Bybel en leer meer oor hoe "amazing" ons Abba Vader se Woord is.

 

Kids

 

         

1) BERISHIT : In die begin

     Michael en Sindy Steyn
 1. Genesis 1:1 - Genesis 6:8
 2. Jesaja 42:5 -Jesaja 43:10
 3. Johannes 1:1-17; Kolossense 1:15-17; Hebreërs 1:1-13

Kids

 

 

2) NOACH: Noag

     Michael en Sindy Steyn
 1. Gen 6:9 – Gen ‪11:32
 2. Jes 54:1-55:5
 3. I Pet ‪3:18-22; Luk 17:20-27, Mat 24:36 -39

Kids

 

 

3) LECH LECHA: Om te gaan

     Michael en Sindy Steyn
 1. Gen 12:1 – Gen ‪17:27
 2. Jes 40:27- Jes 41:26
 3. Rom 4:1-25; Joh 8:51-58; Han 7:1-8; Gal ‪3:15-18; Gal 5:1-6; Kol ‪2:11-18; Heb 7:1-19; Heb 11:8-12

vayera kids

 

 

4) VAYERA

     Michael en Sindy Steyn
 1. Gen 18:1 – Gen ‪22:24
 2. 2 Kon 4:1- 2 Kon ‪4:37
 3. Mat 6:1 – Mat ‪7:29; Luk 17:26-37; 2 Pet 2:4-11; Heb ‪11:13-19 en Jak. ‪2:14 - 24

chayei sarah kids

 

 

5) CHAYEI SARAH: Sarah se lewe

     Michael en Sindy Steyn
 1. Gen 23:1 – Gen 25:18
 2. 1 Konings 1:1-31
 3. 1 Kor 15:35-58; Joh 4:3-14; Mat 2:1-23; Heb 11:11-16

toldot kids

 

 

6) TOLDOT: Geskiedenis

     Michael en Sindy Steyn
 1. Gen 25:19 – Gen 28:9
 2. Mal 1:1- Mal 2:7
 3. Rom 9:1-28; Heb 11:20; Heb 12:14-17; Mat 10:21-38

vayetze kids

 

 

7) VAYETZE: Hy get gegaan

     Michael en Sindy Steyn
 1. Gen 28:10 tot Gen 32:2
 2. Hos 12:12 tot Hos 14:10
 3. Joh 1:35-51; Mat 3:13 – Mat 4:11; 1 Kor 10:6 -11

vayishlach kids

 

 

8) VAYISHLACH: Hy het uitgestuur

     Michael en Sindy Steyn
 1. Gen 32:3 tot Gen 36:43
 2. Obadja 1:1-21
 3. Mat 26:30-56; Heb 11:11-20

vayeshev kids

 

 

9) VAYESHEV: En Hy Het Gewoon

     Michael en Sindy Steyn
 1. Gen 37:1- Gen 40:23
 2. Amos 2:6 - Amos 3:8
 3. Han 6:1 – Han 7:16; Mat 1:1-6; Mat 1: 16 -25

miketz kids

 

 

10) MIKETZ: Aan die einde

     Michael en Sindy Steyn
 1. Gen 41:1 tot Gen 44:17
 2. 1 Kon 3:15 tot 1 Kon 4:1
 3. Luk 24:13-34; 1 Kor 1:1 - 1 Kor 2:5; Rom 10:1-13

vayigash kids

 

 

11) VAYIGASH: Hy het genader

     Michael en Sindy Steyn
 1. Gen 44:18 - Gen 47:27
 2. Ese 37:15-28
 3. Luk 6:6-49; Luk 24:30-48; Efe 2:1-10

Shemot Kids

 

 

13) SHEMOT: Name

     Michael en Sindy Steyn
 1. Eks 1:1 – Eks 6:1
 2. Jes 27:6 – Jes 28:13 asook Jer 1:1 tot Jer 2:3
 3. Han 7:17 – Han 8:4; 1 Kor 14:18-25; Mat 22: 23-33 en 41- 46; Heb 11:23

Ve'era

 

 

14) VA'ERA: Hy verskyn

     Michael en Sindy Steyn
 1. Eks 6:2 – Eks 9:35
 2. Eze 28:25- Eze 29:21
 3. Heb 3:1-6; Rom 9:14 -17; 2 Kor 6:14 – 7:1; Ope 7 -16

Bo Kids

 

 

15) BO: Gaan

     Michael en Sindy Steyn
 1. Eks 10.1 – Eks 13:16
 2. Jer 46:13-28
 3. Joh 19:31-37; Rom 12:1-21; Luk 22:7-30; 1 Cor 11:20-34

Beshalach kids

 

 

16) BESHALACH: Om te laat gaan

     Michael en Sindy Steyn
 1. Eks 13:17 – Eks 17:16
 2. Rig 4:4 – Rig 5:31
 3. Joh 6:15-71; 1 Kor 10:1-5; Mat 14:22 -33

yitro kids

 

 

17) YITRO

     Michael en Sindy Steyn
 1. Eks 18:1 – Eks 20:23
 2. Jes 6:1 – Jes 7:6 asook Jes 9:5-6
 3. Mat 8:5-20; Mat 19:16-26; 1 Peter 1:22 - 2:10

 

 

   

Kids

 

 

18) MISHPATIM

     Michael en Sindy Steyn
 1. Eks 18:1 – Eks 20:23
 2. Jes 6:1 – Jes 7:6 asook Jes 9:5-6
 3. Mat 8:5-20; Mat 19:16-26; 1 Peter 1:22 - 2:10

 

 

   

Kids

 

 

19) TERUMAH

     Michael en Sindy Steyn
 1. Eks 25:1 – Eks 27:19
 2. 1 Kon 5:1 – 1 Kon 6:13
 3. Mat 5:17-35

 

 

   

Kids

 

 

20) TETZAVEH

     Michael en Sindy Steyn
 1. Eks 27:20 – Eks 30:10
 2. Eze 43:10 -27 & 1 Sam 15
 3. Heb 13:5-21; Mat 5:13-20

 

 

   

Kids

 

 

21) KI TISA: Volle getal opneem

     Michael en Sindy Steyn
 1. Eks 30:11 – Eks 34:35
 2. 1 Kon 18:1-39
 3. 1 Kor 8:4-13; 2 Kor 3:1-18; Luk 11:14-20; Han 7:35-Han 8:1

 

 

   

Kids

 

 

23) VAYAK’HEL & PEKUDEI

     Michael en Sindy Steyn
 1. Eks 35:1 – Eks 40:38
 2. 1 Kon 7:13 - 1 Kon 8:21
 3. Joh 13:1-19; Luk 16:1-13; 2 Kor 9:1-15; 2 Kor 2:14 – 2 Kor 3:23

 

 

   

Kids

 

 

24) VAYIKRA

     Michael en Sindy Steyn
 1. Lev 1:1 – Lev 5:26
 2. Jes 43:21 – Jes 44:23
 3. Heb 10:1-23; Heb 13:10-15; Mat 5:23-30

 

 

   

Kids

 

 

25) TZAV

     Michael en Sindy Steyn
 1. Lev 6:8 – Lev 8:32
 2. Jer 7:21 – Jer 9:23
 3. Heb 8:1 – Heb 9:15 & Mat 9:10-17

 

 

   

Kids

 

 

26) SH'MINI

     Michael en Sindy Steyn
 1. Lev 9:1 - Lev 11:47
 2. 2 Sam 6:1- 2 Sam 7:17
 3. Mat 3:11-17; Heb 8:1-6; Mark 7:1-23; Han 5:1-11; Han 10:1-35; 2 Kor 6:14-7:1; Gal 2:11-16; 1 Pet 1:14-16

 

 

   

Kids

 

 

27 & 28) TAZRIA & METZORA

     Michael en Sindy Steyn
 1. Lev 12:1 – Lev Lev 15:33
 2. 2 Kon 4:42 tot 5:19; 2 Kon 7:1-20
 3. Luk 2:21-36; Mat 9:20-26; Mark. 5:24-34; Luk. 8:42-48; Heb 13:4; Rom 6:19-23

 

 

   

Kids

 

 

29 & 30) ACHAREI MOT & K'DOSHIM

     Michael en Sindy Steyn
 1. Lev 16:1 – Lev 20:27
 2. Eseg 22:1 -19 & Amos 9:7-15
 3. Heb 9:11- 28; I Kor 6:9-17; Mat 15:10-20; I Peter 1:1-16

 

 

   

Kids

 

32 & 33) BEHAR & BECHUKKOTAI

     Michael en Sindy Steyn
 1. Lev 25:1 - Lev 27:34
 2. Jes 32:6-27 & Jer 16:19 – Jer 17:14
 3. Luk 4:14-22; Han 4:31-37; 1 Kor 7:21-24; Gal 6:7-10; Mat 21:33-46; I Peter 1:13-15; John 14:19-21

 

 

   

Kids

 

34) BAMIDBAR

     Michael en Sindy Steyn
 1. Num 1:1 - Num 4:20
 2. Hos 1:10 – Hos 2:23
 3. Mat 4:1-17; Rom 9:22-33; Luk 24:50-51; Han 1:9-11; 1 Kor 12:7 - 1 Kor 13:3

 

 

   

Kids

 

35) NASO

     Michael en Sindy Steyn
 1. Num 4:21 - Num 7:89
 2. Rig 13:2 – Rig 13:25
 3. Han 21:17-32 Joh 7:53-8:11; Luk 1:11-20

 

 

   

Kids

 

36) BEHA’ALOTKHA

     Michael en Sindy Steyn
 1. Num 8:1 – Num 12:15
 2. Sag 2:14 – Sag 4:7
 3. 1 Kor 10:1-17; Joh 19:31-37; Heb 3:1-6; Mat 14:14-21

 

 

   

 

 

37) SHELACH LECHA

     Michael en Sindy Steyn
 1. Num 13:1 – Num 15:41
 2. Jos 2:1-24
 3. Hebrews 3:7- 4:3; Mat 10:1-14

 

 

   

 

 

38) KORACH

     Michael en Sindy Steyn
 1. Num 16:1 – Num 18:32
 2. 1 Sam 11:14 – 1 Sam 12:22
 3. Joh 19:1-17; Rom 13:1-7; 2 Tim 2:8-4:5; 2 Joh 1-13

 

 

   

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544
Plot 200, Boschkop Road, Zwavelpoort, Pretoria

X

Right Click

No right click