Feeste

Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê: Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: Die feestye van die HERE wat julle moet uitroep as heilige samekomste — dit is my feestye. Ses dae lank kan werk gedoen word, maar op die sewende dag is dit 'n dag van volkome rus, 'n heilige vierdag; géén werk mag julle doen nie — dit is 'n sabbat van die Here in al julle woonplekke. Dit is die feestye van die Here, die heilige vierdae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd.

- Lev 23:1-4 (33/53 vertaling)

Sabbat Reeks

sabbatreeks

Sien Meer

Fees van Ongesuurde Brode & Eerstevrugte

Fees van Ongesuurde Brode & Eerstevrugte

Sien Meer

Fees van Trompette

Fees van Trompette

Sien Meer

Fees van Tabernakels (Sukkot)

Fees van Tabernakels (Sukkot)

Sien Meer

Pasga (Pesach)

Pasga (Pesach)

Sien Meer

Shavuot / Pinkster

Shavuot / Pinkster

Sien Meer

Dag van Versoening (Yom Kippur)

Dag van Versoening (Yom Kippur)

Sien Meer

Heidense Feeste

Heidense Feeste

Sien Meer

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544
Plot 200, Boschkop Road, Zwavelpoort, Pretoria

X

Right Click

No right click