Mar 10:21
“En Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: Een ding kom jy kort—gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; kom dan hier, neem die kruis op en volg My.”

Ons het gister gesien hoe die rykman na Yeshua toe kom en sê: “Goeie Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? En Yeshua antwoord hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe Een, naamlik God. Jy ken die gebooie: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand te kort doen nie; eer jou vader en jou moeder.” Yeshua noem vir die rykman ses van Abba Vader se instruksies op en die rykman sê vir Yeshua: “Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af.” Yeshua sê toe vir die rykman iets wat hom en ek dink al die dissipels totaal en al geskok het in Mar 10:21 en Yeshua sê: “Gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; kom dan hier, neem die kruis op en volg My.” Die vraag is wat as Yeshua my en jou vandag vra: “Gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes.” Dink jy nie ook die rykman het daar gestaan en begin dink soos ek dalk …. moet ek rerig alles gaan verkoop? Sjoe my huis … ek en my familie is so lief vir ons huis? My golfstokke? Alles? …. hoe gaan ek dan bietjie wêreldse pret hê? Dit gaan verder … as ek alles moet verkoop en U volg … hoe gaan ek dan ‘n inkomste kry? Kan jy ook vir ‘n oomblik vereenselwig wat alles deur hierdie rykman se kop gegaan het want volgens hom het hy alles sover goed gedoen en reg gedoen? Abba Vader het vir hom die vermoë gegee om sy rykdom te bou en hy het hard gewerk daarvoor …nou moet hy alles gaan verkoop? Sal ek en jy alles waarvoor ons so hard gewerk het en wat ons het kan gaan verkoop en vir die armes die geld gee om die ewige lewe te beërwe? Of ‘n beter vraag is het ek en jy al? Dit beteken nie dat jy al letterlik alles gaan verkoop het nie maar wie is die eienaar van alles? Het ek en jy al alles vir Abba Vader gegee want Abba Vader vra van my en jou totale beheer en toewyding?

Is dit nie so dat as ek en jy vandag sê: Ja ek het vir Abba Vader totale beheer gegee dat ons nie sal redeneer, stry of twyfel oor 10% van alles wat aan Abba Vader behoort nie? Met ander woorde Abba Vader vra 100% eienaarskap en beheer van alles maar ek sukkel met die konsep van 10%vir Abba Vader se Koningkryk, Sy skathuis? Abba Vader sê in Mal 3:10 “Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ‘n oorvloedige seën sal uitstort nie.” As Abba Vader beheer en eienaarskap gevat het oor alles in my en jou lewe sal Sy 10% van alles mos nie ‘n probleem wees nie? Yeshua sê in Mat 6:19-21 “Moenie vir julle skatte bymekaarmaak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie; maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie; want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.” Sjoe … waar jou skat is, daar sal jou hart wees!! Hoor gou gou het Yeshua rerig vir hierdie rykman gevra gaan verkoop alles? Abba Vader se Woord sê in Mar 10:21 “Yeshua het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: Een ding kom jy kort—gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes en jy sal ‘n skat in die hemel hê; kom dan hier, neem die kruis op en volg My.” Met ander woorde as jy alles verkoop en dit aan die armes gee sal jy ‘n skat in die hemel hê maar om in die hemel te kom neem die kruis op en volg My. Is om die kruis op te neem en om Yeshua te volg nie wat al die gelowiges moet doen om die ewige lewe te beërwe nie? Vir my en jou, almal as gelowiges om die ewige lewe te beërwe moet ons mos die kruis optel en Yeshua volg? Hoor wat sê Yeshua vir sy dissippels in Mat 16:24 “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.” Met ander woorde as ENIGE IEMAND homself VERLOËN en sy kruis opneem en Yeshua volg!

Is dit nie dalk so dat wat Yeshua vir hierdie rykman gesê het was: ‘om die ewige lewe te beërwe moes hy soos almal sy kruis opneem maar vir hierdie rykman om sy kruis op te neem moes hy homself verloën en die plek waar hierdie rykman homself moes verloën is in sy besittings. So wat Yeshua besig was om vir hierdie rykman te sê was .. hierdie is wat jou stop, jou besittings, om die ewige lewe te beërwe. Met ander woorde hierdie rykman kon nie in hierdie area in sy lewe totaal en al beheer gee vir Abba Vader nie. Jy sien ‘n lewensveranderde besluit wat elke kind van Abba Vader een of ander tyd moet doen om die ewige lewe te beërwe is om jouself te verloën, jou kruis op te neem en om Yeshua te volg. Die een ding wat die rykman gestop het om homself te verloën, was sy besittings. Die vraag is wat is die een ding wat my en jou stop? Is dit ‘n verhouding? Is dit ‘n sonde, ‘n gewoonte of ‘n verslawing? Jy sien ons wil almal die ewige lewe beërwe maar is nie bereid om die bietjie wêreldse pret wat ek en jy het, op te gee nie. Ons is nie bereid om onsself te verloën nie en staan soms nog met een voet in die wêreld en die ander voet in die hemel. Dit laat my dink aan die storie van 'n man wat vir sy kerk laat weet het hy gaan nie meer 'n lidmaat wees by die kerk nie. Die rede is hy hou nie van hoe die Pastoor preek nie. Die pastoor skakel hom toe en vra hom: “Hoekom hou jy nie van my preke nie”? Die man antwoord hom as volg: "Ek voel jy “interfere” met my lewe”, en sê verder: “Ek glo in Yeshua maar moet my nie vra om Hom te volg nie. Ek sal kerk toe kom naweke, ek sal bid voor ek eet, ek sal geld ingooi in die offergawes, maar ek wil nie hê Yeshua moet “interfere” met my bietjie wêreldse pret in die lewe nie.”

Jy sien die probleem is as Abba Vader Sy verhouding met ons beskryf was dit nooit 'n opsie net om in Yeshua Sy Seun te glo nie! As jy nie bereid is om jouself te verloën nie gaan jy nie jou kruis kan optel en Yeshua volg nie. Let wel Abba Vader se Woord sê in Mar 10:21 “Yeshua het hom aangekyk en hom liefgekry…” Hoor gou gou weer .. Yeshua het hom liefgekry! Met ander woorde Yeshua het hom so lief gehad dat Yeshua vir hom die waarheid vertel het. Yeshua wat die Alfa en Omega is, het hom so lief gehad dat Hy hom net daar gekonfronteer het. Net so het Abba Vader my en jou lief om vir ons Sy waarheid te leer. Yeshua die Bruidegom kom nie met Sy tweede koms, om ‘n goedkoop vrou, 'n slet, te kom haal nie, Hy het al reeds daarvoor gekom …. Hy kom nou vir Sy Bruid! Paulus sê in Efe 5:27 "sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees." Met ander woorde Yeshua kom terug vir 'n bruid sonder gebrek en vlekkeloos en dat Sy bruid heilig en sonder gebrek sou wees. Sonder gebrek in Grieks beteken 100% suiwer. Ek en jy sal nooit heilig, sonder gebrek en vlekkeloos wees deur ons eie werke nie. Nee, die rede hoekom Yeshua terugkom vir Sy vlekkelose bruid sonder gebrek is omdat Hy reeds die prys betaal het aan die kruis en al ons sondes is weg gewas. Kan Yeshua inmeng in jou lewe …. wat is die een ding wat my en jou stop om onsself te verloën? Wat van vandag vir Abba Vader sê: “Vader ek gee U my alles.”

IMG 20180125 WA0003

Kom ons bid saam:
Abba Vader, Skepper van Hemel en aarde, ek loof en prys U. Vader wys my waar ek myself moet verloën want ek wil my kruis optel en U volg!! Ek gee U totale beheer van my lewe. Leer my U geheimenisse, U waarheid en konfronteer my. Vul my met meer en meer van U olie. Meer en meer van U!! Ek bid dit in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Seun van Yahweh. Amen. Shalom.

Audio Boodskap

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis          

X

Right Click

No right click