Spr 3:6
“Ken Hom in al jou weë, dan sal Hý jou paaie gelykmaak.”

Ons het gister gesien die bergagtige heuwels rondom En-Gedi is vol grotte en vir Saul om met sy 3000 man Dawid op te spoor was soos ‘n onbegonne taak. Ons weet Saul kry toe ‘n oproep van die natuur en Saul stap sommer 'n nabygeleë grot in om homself gou te verlig ..... en van al die plekke wat Saul kon kies is dit die presiese grot waar Dawid en baie van sy manne wegkruip! Dawid se manne het seker gedink dis nou neusie verby .... hier is die einde nou in sig maar Dawid besluit om Abba Vader te nader. Dawid soek sy skuiling by Abba Vader.... onder Sy vleuels!!

So kan jy dink ....  toe Dawid en sy manne sien wat koning Saul doen, kan jy dink hoe het hulle vir Dawid aangekyk uit verbasing en verrassing? Dis van: “Rerig ..... koning Saul weet nie ons is hier binne nie!” En terwyl hulle monde oophang besef hulle maar waar hulle gedink het dit is die einde of ‘n punt .... het Abba Vader net ‘n komma gesit. Jy sien al lyk dit in die natuurlike vandag vir jou onmoontlik by Abba Vader is enige iets moontlik!! Dawid en sy manne het vir ‘n oomblik gedink ... nou is dit “tickets” en die volgende oomblik sien hulle wat hulle gedag het is die einde is eintlik niks anders as ‘n geleentheid nie. Daarom het Dawid se man geweet dis nie toevallig nie, dis net Abba Vader wat so iets kon laat gebeur.
 
Dawid se manne reageer toe dadelik en sê in 1 Sam 24:4 “Kyk, dit is die dag dat die Here aan u sê: Nou gee Ek jou vyand in jou hand, en maak met hom soos goed is in jou oë.” M.a.w dis van: “Dawid kan jy sien jy het jou vyand op ‘n skinkbord ontvang” maar die vraag is is dit rerig wat Abba Vader gesê het? Want sien Abba Vader leer my dit wat ons partykeer kry op ‘n skinkbord is nie noodwendig altyd die wil van Abba Vader nie.
 
Jy sien hier is die uitdaging .... daar is baie mense wat sê: “Die Here sê” en Abba Vader waarsku ons daarteen in Jeremia 23. Ons moet baie versigtig wees om te sê die Here sê as Hy dit nooit gesê het nie. Okay so Saul kom die grot binne, waar Dawid wegkruip, en 1 Sam 24:5b sê “Toe staan Dawid op en sny stilletjies die slip van Saul se mantel af.” M.a.w Dawid hoor wat sy manne sê maar staan op en sny die slip van Saul se mantel af. Hoekom? Het Dawid dalk daardeur sy onskuld probeer bewys aan Saul? Dat hy nooit van plan was om Saul se lewe te neem of om sy bediening te steel nie? Dawid, ‘n man na Abba Vader se hart sê in sy optrede: “Ek gaan nie my hande lig aan iemand wat Abba Vader gesalf het nie.” M.a.w Dawid verstaan iets van Abba Vader se outoriteit!!
 
Dink daaroor: hoe baie keer gee Abba Vader nie vir ons ‘n droom, ‘n belofte en dan wat ons doen is ..... ons hardloop Abba Vader vooruit met hierdie droom of belofte en wag nie op Hom nie!! Dis van: maar ek kan nie langer wag op hierdie droom en om uit hierdie omstandigehede te kom nie .... nee ek soek dit nou!! Want hierdie was soos die ideale geleentheid vir Dawid om nou koning te word want al wat hy moet doen is, hy moet net sy swaard trek ..... hoe maklik is dit nie om nou net beheer te vat nie en ‘n einde te maak aan die omstandighede nie? Maar nie Dawid nie want 1 Sam 24:5 sê “Toe staan Dawid op en sny stilletjies die slip van Saul se mantel af.” Die KJ sê: “Then David arose and cut off the skirt of Saul’s robe privily.” Die “cut off the skirt” in Hebreeus is afsny van sy “kanaf” - van Saul se taliet. Nou die “Kenaf” van ‘n taliet beteken “die vlerke van 'n kledingstuk.” So hier is baie meer betekenis in as net ‘n stukkie van sy mantel. Want hoor gou-gou Dawid het so skuldig gevoel oor wat hy gedoen het want 1 Sam 24: 6-7 sê “Maar daarna het Dawid se gewete hom gepla, omdat hy die slip van Saul afgesny het, en hy het aan sy manne gesê: Mag die Here my bewaar dat ek so iets aan my heer, die gesalfde van die Here, sou doen om my hand teen hom uit te steek; want hy is die gesalfde van die Here.”

M.a.w Dawid besef dadelik hy het ‘n verskriklike ding gedoen teen die gesalfde van Abba Vader. Nou dis nie asof Dawid Saul doodgemaak het soos sy manne voorgestel het nie nee, Dawid het net die “kenaf” van Saul se taliet af gesny. M.a.w Dawid het nie hierdie oomblik gesien sien as ‘n geleentheid om Saul dood te maak of om Saul se troon oor te vat of om nou koning te word nie. Dawid het geweet hy is self gesalf as koning deur Samuel maar dit was nie sy besluit wanneer dit sou gebeur nie.

So Dawid sny Saul se “kenaf” af .... en dis asof Dawid besef maar hy het nou geen respek vir die koning van Israel wat Abba Vader gesalf het, getoon nie. Abba Vader leer ons een baie belangrike Godlike beginsel hier waarna ons moet kyk voor ons gaan kyk na die “kenaf” wat Dawid afgesny het en dit is: “Nie elke geleentheid wat op jou pad kom is van Abba Vader af nie. Of nie alles wat ons 'n groot persoonlike voordeel sou gee kan aanvaar word dat dit dit van Abba Vader gestuur is nie.”

Jy sien ‘n aanloklike oop pad na sukses wat kom as gevolg van ons eie handewerk beteken nie dat dit noodwendig in harmonie met Abba Vader se wil is nie. Daarom is dit van karinale belang om Abba Vader te raadpleeg in alles. Spr 3:6 sê “Ken Hom in al jou weë, dan sal Hý jou paaie gelykmaak.” Dit is altyd belangrik en nodig om te vra is dit Abba Vader se wil en Abba Vader se voornemens te soek in alles wat geleenthede in ons lewens meebring. Want sien ... dit kan so maklik ook 'n toets van geloof wees. Bv. veronderstel dit gaan verskriklik moeilik finansieel met jou en jy weet nie waar jy vandag gaan geld kry om selfs ‘n brood te koop nie. Jy bid daaroor en vra vir Abba Vader vir Sy voorsiening en soos wat jy in die straat verby ‘n restaurant loop lê daar ‘n beursie op die pad en binne in hierdie beursie is daar ‘n R1000.
Is dit jou antwoord op jou gebed? Want sien die natuurlike redineer ....duidelik het die persoon wat sy beursie verloor het baie geld, hy is welaf. Beteken dit jy kan nou maar die kontant vat en dit sien as ‘n seening van Abba Vader af? Is dit ‘n seën of is dit nie dalk net ‘n toets in geloof nie? Of is dit nie net dalk ‘n vangnet van die vyand nie? Hierdie voorbeeld is nie baie moeilik om te oordeel nie, maar daar is baie soortgelyke goed wat op ons lewenspad gebeur wat nie baie duidelik is om te sien nie en Dawid het soortgelyke situasie ondervind.

Onthou Saul se modes operandi was om Dawid dood te maak en ons weet Abba Vader se intensie was dat Dawid koning van Israel sou word. So wat sal so verkeerd wees as Dawid homself net verdedig en Saul dood maak? Ek meen Saul se lewe word op ‘n skinkbord vir Dawid aangebied ... dit moet mos van Abba Vader kom? Maar Dawid wat nou gewandel het volgens Abba Vader se voorskrifte en instruksies, weet dat moord van sy kant nie die antwoord was nie. Dink gou-gou daaroor: dalk het Dawid vinnig tot die besef gekom dit was eerder sy wil en verseker nie Abba Vader se wil nie. Jy sien Dawid het Abba Vader se Woord bepeins dag in en dag uit, want Jos 1:8 sê” Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.” Dawid het nougeset gewandel volgens Abba Vader se Woord want Dawid sê self in Ps 1: 1-2 “WELGELUKSALIG is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; maar sy behae is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag.”

Jy sien as jy nie Abba Vader se Woord dag en nag bepeins nie sal jy sit met ‘n gebrek aan kennis want ek dink Dawid het ook dadelik onthou hoe dinge uitgedraai het vir Aaron en Miraim wat in opstand gekom het of gerebelleer het met Moses in Num 12. Jy sien Dawid het geweet jy kan nie in opstand kom met Abba Vader se orde nie. Inteendeel jy kan mis wat Abba Vader vir jou wil gee as jy uit Abba Vader se orde uit gaan. So Dawid se droom wat Abba Vader vir hom gehad het was nooit ooit belangriker as die Droomgewer en Sy bepaald tyd en leiding nie.

Maar hoor gou-gou selfs die feit dat Dawid Saul se “kenaf” afgesny het het hom dadelik gepla want 1 Sam 24: 6-7 sê “Maar daarna het Dawid se gewete hom gepla, omdat hy die slip van Saul afgesny het, en hy het aan sy manne gesê: Mag die Here my bewaar dat ek so iets aan my heer, die gesalfde van die Here, sou doen om my hand teen hom uit te steek; want hy is die gesalfde van die Here.”
Dawid voel skuldig want hy het nou iets teen die gesalfde van Abba Vader gedoen en Dawid het dadelik berou. Is dit nie dalk een van die redes hoekom Abba Vader Dawid gesien het as ‘n man na Sy hart nie? Ek dink so .... want as Dawid ‘n fout gemaak het het dadelik berou gehad en gesê soos wat hy sê in Ps 139:23-24 “Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg!”

So hoekom nie vandag soos Dawid, vir Abba Vader vra vir net Sy wil en Hom te vra om ons harte en gedagtes te deurgrond ... om ons te wys as daar iets is in ons lewens wat nie Sy wil is nie en berou daaroor te hê en terug draai na Sy wil toe nie?

Kom ons bid saam:
Abba Vader, Koning van my hart, ek loof en prys U. Vader net U Wil, vergewe my asb Pappa God vir die dinge wat ek doen buite U wil en waar ek so maklik beheer vat. Vader was my met U Woord en vergewe my my gebrek aan kennis aan U Woord. Kom leer my Vader al U voorskrifte en instruksies, ek wil dit leef want ek is lief vir U. Dankie dat ons onder U vleuels kan skuil. Ek bid dit alles in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Seun van Abba Vader, YHVH. Amen. Shalom.

Audio Boodskap

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis          

X

Right Click

No right click