Teken In

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis

Matteus 15:26-28: “Maar Hy antwoord en sê: Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. En sy sê: Ja, Here, maar die hondjies eet darem van die krummels wat van die tafel van hulle base afval. Toe antwoord Jesus en sê vir haar: O, Vrou, groot is jou geloof; laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daarde uur af.”

Wat is hierdie hondjies waarvan Yeshua praat? Om brood te vat van kinders en vir hondjies te gooi? Hoekom sal Yeshua na ‘n mens verwys as ‘n hondjie? Yeshua het presies geweet wat hierdie term beteken!!! Die hondjies waarvan daar gepraat word in die Woord dui op dié mense wat nie glo in Abba Vader nie en wat ‘n lastering is in die geloof. Dié wat buitekant Abba Vader se wil is, dié wat nèè sê vir God.

Net so bietjie agtergrond. Jakob se naam het verander na Israel en Israel het twaalf seuns gehad. As die Woord praat van Israel, praat hy van al twaalf seuns van Israel. Die twaalf seuns het twee groepe geword ook die kinders van God naamllik

The House of Juda – Vandag is hulle bekend as die Jode.

The House of Israel – Vandag bekend as ek en jy.

Die honde dan, is dié wat niks met God te doen wil hê nie.

Die Samaritane en sekere Kannanèse is deur die Jode beskryf as honde. Die woord “hond”is baie hard op ‘n Suid-afrikaner se oor… veral as jy vir iemand sê: “Jy is ‘n hond”. Maar dit was nie so ‘n slegte ding om vir hulle te sê nie. Die Samaritane het dit so verstaan en dit so aanvaar. Hulle is die honde.

Okay, so wat sê Yeshua in die boonste teks vers? Dit is nie mooi om die brood (ons weet die brood van die lewe is Yeshua) van die kinders (God se kinders is die Israeliete, die Jode, en ek en jy) te neem en dit vir die hondjies (dié wat nie in God glo nie) te gooi nie.

Hoekom sê Yeshua dit? Want die wat nie in God glo nie luister in elk geval nie en glo nie. Hy is in staat om hulle te genees, en die Kananèse vrou se dogter was erg van die duiwel besete. En sy wat nie glo nie, kom na Yeshua toe om haar dogter te genees ….. Wow!!! Yeshua het in ‘n eenvoudige manier vir haar gesê, die Jode het eerste die geleentheid om Hom, Yeshua, te aanvaar as die Messias. Want Abba Vader wou gehad het dat die Jode (omdat Yeshua ‘n Jood was) die boodskap van “Salvation” moes verkondig aan die res van die wêreld. Net iets interessant… weet jy wat beteken Yeshua in Hebrews? “Salvation!!!!”

En sy sê: ‘Ja, Here, maar die hondjies eet darem van die krummels wat van die tafel van hulle base afval.” (Wat sê sy as sy dit sê? Sy erken sy het nooit geglo nie, en dat Yeshua prioriteite het …)

Toe antwoord Jesus, en sê vir haar: “O, vrou, groot is jou geloof laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af.”

Kom ons bid saam:

Abba Vader, Yahweh Elohim ons Loof en Prys U! Vader leer ons U Woord, leer ons Vader, geloof, om ‘n vaste vertroue te hê op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Oons bid in Yeshua Ha-Mashiach se Naam. Amen. Shalom Emmanuel!!!!

X

Right Click

No right click