Teken In

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis

Daar is nie hierdie week ‘n Torah gedeelte of Paracha nie want die fees van Trompette of Yom Teruah val op n shabbat en daar is spesiale Skrifgedeeltes vir die Fees nl:

Gen 21:1-34
Num 29:1-6
1 Sam 1:‪1 – 2:10
Ope 1-10

 


  Het dit al ooit met jou gebeur dat jy ‘n afspraak het met iemand en jy is so opgewonde oor die afspraak en toe jy opdaag is die afspraak reeds twee dae gelede verby? Jy het die tyd van die afpraak heeltemal verkeerd gehad en so die afspraak gemis. Ons het binnekort spesiale afsprake met Pappa God en baie van Abba Vader se kinders is besig met voorbereiding vir hierdie afsprake wat Pappa God met elkeen van ons het. Daar is hierdie opgewondenheid maar ook ‘n diepe ondersoek in hierdie tyd wat gedoen word onder andere: wat is die toestand van my en jou hart?
 
Abba Vader die Skepper van hemel en aarde nooi my en jou om Sy feesseisoen te kom vier maar ek dink dit is belangrik om my hart te ondersoek soos wat ek veronderstel is om eintlik elke dag te doen of dalk terug te draai van my verkeerde weë voor hierdie feesseisoen van ons Pappa God aanbreek. Wanneer laas het jy selfondersoek gedoen en vir Abba Vader gevra om jou te wys wat is in jou hart wat nie daar moet wees nie? As ek byvoorbeeld ‘n spesiale middag beplan vir my seuns sal ek as pappa darem tog so bly wees as hulle opgewonde is oor hierdie afspraak en hulle, my seuns, hulself voorberei .. dan nie? Hoe sal ek nie voel as hulle my afspraak wat ek met hulle gemaak het net ignoreer en aangaan met hulle dinge nie? Daarom is dit belangrik om te weet wanneer is hierdie spesiale afspraak wat Abba Vader met Sy kinders het sodat ons kan voorberei. Wat dink  jy?
 
As jy op die TV kyk of op Youtube .. ag sommer reg rondom jou dan sien jy ons leef in die seisoen waar profesie oor eindtydgebeure voor ons oë  bewaarheid word. Nou Abba Vader se feeste of Sy jaarlikse siklus van afsprake met Sy kinders is heenwysings wat deel uitmaak van hierdie  eindtydgebeure. Daarom is dit so belangrik dat ek en jy Abba Vader se bepaalde afsprake moet vier en moet verstaan. So waar staan ons en wat gebeur volgende volgens Abba Vader se jaarlikse siklus van afsprake met  ons? Abba Vader sê vir Moses om vir Sy kinders (vir my en jou) te sê in Lev  23: 1-2 “Die feestye van die HERE wat julle moet uitroep as heilige  samekomste dit is My feestye.” M.a.w dit is nie ‘n boerefees of nog minder ‘n Joodsefees nie, dit is Abba Vader se feeste vir Sy kinders. Hierdie feestye van Abba Vader soos in Levitikus 23 uiteengesit word is in drie feesseisoene verdeel nl: Pesag wat bestaan uit drie opeenvolgende feeste, naamlik: Paasfees (Pasga), Fees van Ongesuurde Brode en die Fees van die Eerstelingsgerf (Eerstelinge). Ons het in April hierdie feeste gevier en dan presies 50 dae later kry ons die tweede feesseisoen nl: Shavuot ook bekend as Pinksterfees of Fees van Weke, wat ons ook reeds  gevier het hierdie jaar. Dan kry ons die derde feesseisoen wat op ons voorstoep is en wat ons volgende gaan vier nl: Sukkot ook bekend as die Loofhuttefees wat bestaan uit drie opeenvolgende feeste, naamlik die Fees  van Trompette (ook genoem Yom Teruah), Die Dag van  Versoening (Yom Kippur) en die Fees van Tabernakels (Sukkot). Abba Vader het dus hierdie afsprake of hierdie feeste vir Sy kinders waar Hy ‘n uitnodiging aan my en jou rig en Hy sê dis heilige samekomste. Die laaste feesseisoen in Abba Vader se jaarlikse siklus van afsprake met ons is heenwysings wat deel uitmaak van die eindtydgebeure.
 
Dit is dan noodsaaklik dat ons die profetiese betekenis van hierdie laaste  afsprake van Abba Vader moet vier en verstaan, naamlik die Fees van  Trompette, die Dag van Versoening, die Fees van Tabernakels en die Agste  Dag. Hierdie laaste feesseisoen begin nou Vrydag aand ‪18H00 die 18de September …. maar …. hierdie laaste feesseisoen Sukkot of Loofhuttefees word voorafgegaan deur ‘n tydperk van selfondersoek, berou en verootmoediging bekend as Teshuvah wat beteken terugdraai na Abba Vader toe.
 
 
Maar die vraag is: hoekom is hierdie feeste van Abba Vader vandag nog belangrik … was dit nie net belangrik in Moses se tyd nie en moet ek dit nog vier? Ja, ons moet hierdie vier en verstaan want hoor gou-gou, die eerste twee feesseisoene is reeds deur Yeshua met Sy eerste koms na die aarde vervul: Yeshua is die Pesaglam wat vir ons geslag is om ons te bevry van die slawejuk van sonde. (Dit het gebeur op die eerste fees nl Pesag). Yeshua is die Ongesuurde  Brood; die Een sonder sonde en die Brood van die Lewe wat in al ons behoeftes van gees, siel en liggaam voorsien (Dit is reeds vervul deur Yeshua op die Fees van Ongesuurde Brood). Yeshua is Abba Vader se eerstelingsgerf; die eerste om uit die dood op te staan en die eerste van Abba Vader se oes wat deur die genade in Yeshua ingesamel word (Reeds vervul deur Yeshua op die Fees van Eerstelinge). Yeshua het 40 dae later op gevaar na die hemel sodat ons Ruach Ha-kodesh (die Heilige Gees) kon ontvang om hier op aarde as geregverdigdes in krag en gehoorsaamheid volgens Abba Vader se onderrig en instruksies, Sy Woord te leef (Dis ook reeds vervul deur Yeshua op Pinkster of Shavuot).
 
En soos genoem die laaste feesseisoen wat begin Vrydag aand ‪18H00 die 18de September hierdie jaar is `n heenwysing na Yeshua se wederkoms as  die Koning van konings en as die Leeu van Juda wat sal kom om hier op aarde vir ewig te regeer. Wow is jy so opgewonde soos ek? Daarom is hierdie laaste seisoen van afsprake met Abba Vader van kardinale belang en moet ons die betekenis daarvan verstaan. Die feit dat die eerste vier bestemde tye presies volgens profesie op die aangewese datums op die uur vervul is, is bevestiging en bewys dat die laaste feesseisoen ook presies volgens profesie vervul sal word. Daarom is dit baie belangrik om Abba Vader se afsprake op Sy kalender te gedenk en te verstaan. Dis hierdie afwagting op die wederkoms van ons Bruidegom Yeshua. Abba Vader het Sy bestemde tye met ‘n doel ingestel en Yeshua sê in Luk. 24:44 “Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word.” Die wederkoms van ons Bruidegom Yeshua sal tydens Abba Vader se laaste feesseisoen – vervul word! M.a.w indien dit belangrik was om Abba Vader se afsprake voor die eerste koms van Yeshua te hou, is dit ook belangrik om dit steeds te gedenk in voorbereiding vir ons Bruidegom Yeshua se tweede koms as die Koning van konings!!
 
Volgens die Hebreeuse kalender is ons nou in die maand Elul. Nou Elul is die Hebreeuse maand net voor die volgende feesseisoen van Abba Vader wat begin Vrydag aand ‪18H00 wat dan 1 TISHREI is. Dit is ‘n tydperk  waar ons kan terugkeer met berou na die weë van Abba Vader. Dit is ‘n tydperk waar ons seker moet maak of ons lampies vol olie is soos die vyf verstandige maagde. Hierdie tydperk van terugkeer in die maand Elul na Abba Vader toe is ook volgens geskiedenisboeke die tydperk van die jaar wat daarop dui dat Yeshua se doop en sy veertig dae in die woestyn alles plaasgevind het.
Hoor gou-gou “Elul” word gespel met vier letters nl: ‘n “aleph,” ‘n “lamed,” ‘n “vav” en nog ‘n “lamed.”
Daar is twee “lamed’s” in die Hebreeuse woord Elul en raai wat is die oorspronklike prentjie van die letter “lamed” in Hebreeus? ‘n Skaapwagter se staf. So daar is twee stawwe in Elul.
Maar dink daaroor … waarvoor word 'n staf gebruik of waarvoor is dit in antieke tye gebruik? Vandag kan 'n staf of kierrie gebruik word om mee te loop. Maar in antieke tye was die staf of kierrie 'n belangrike en kritieke komponent en instrument vir regstelling en beskerming. Die herder se staf is gebruik om die skape in lyn te hou en hy sou sy staf op verskillende maniere gebruik. Soms sou hy dit net in die lig hou sodat sy skape dit kan sien en hulle dan in die teenoorgestelde rigting sal beweeg - ‘n ander keer sou hy hulle  liggies aanraak sodat hulle sal doen wat hy wou hê hulle moet doen.
En soms sou hy by tye die staf as ‘n wapen gebruik het teen roofdiere, wat sy kudde wou aanval, om hulle te verjaag. Op dieselfde manier gebruik Abba Vader Sy staf, Sy Heilige Woord, om ons te lei, aan te raak, te tugtig en te beskerm. Abba Vader se staf  is 'n simbool van mag en gesag. Die tweede gewildste staf, in die antieke tyd, was die septer, of die staf van die koning. Farao se staf of die septer van die konings is baie keer gemaak van goud en met edelgesteentes. Hierdie staf het mag en gesag verteenwoordig. Dit kon die dood bring of dit kon lewe bring. In die boek Ester, as die koningin nie die septer voor haar uitgesteek het toe sy in koning Xerxes se kamer ingegaan het - sonder dat sy geroep was nie, sou sy doodgemaak moes word. Die staf van die koning was 'n simbool van lewe en dood. Maar die vraag is wat het dit alles met die maand Elul te doen? Hierdie tydperk van afwagting en regmaak … oliekannetjies vol maak? 
So kom ons kyk ‘n bietjie na die dieper prentjie in Hebreeus (die Paleo Hebreeus) van hierdie maand Elul. Ons weet Elul word gespel met vier letters nl: aleph, lamed, vav, lamed. In die oorspronklike hiëroglief van die piktogram Hebreeus was:
“Aleph” 'n os se kop wat die betekenis gehad het van 'n sterk leier. 
Ons weet Lamed is ‘n staf wat beteken "om rigting te wys, te onderrig, leiding te gee, om gelei te word deur instruksies."   
En laastens was die vav 'n spyker of 'n pen wat goed op een plek gehou het of iets aan iets anders gekoppel het. “Vav” beteken "spyker, verbind, oorbrug, beveilig en hou vas." 
So wanneer jy al hierdie letters saam sit is die betekenis van die woord Elul: "die sterk leier (Abba Vader) korrigieer met Sy instruksies om ten einde Sy volk weer onder Sy staf van gesag en outoriteit by Hom te laat aansluit om hulle veilig te hou. Paulus sê in 2 Tim 4: 2 “verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering;” M.a.w wat Abba Vader ons leer in hierdie maand van Elul voor Sy volgende afspraak met ons is: Hierdie bestemde tyd is daar om weer na Abba Vader toe terug te keer … om intiem weer met Abba Vader te verbind. Ons moet die eie ek neerlê en onder Sy gesag kom. Dit is 'n tyd vir ons om op te hou om dinge op ons manier te doen en om dinge op Sy manier te begin doen. Maar ons het gesien Elul het twee lameds. Dit wil sê dat daar twee stawwe van onderrig in hierdie proses is. So wat dink jy verteenwoordig hierdie twee stawwe? Hoor gou die volgende teksverse: Deut 4:9 sê “Neem jou net in ag en wees terdeë op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie; en jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak:” Deut ‪5:31 “Maar jy, bly hier by My staan, dat Ek jou kan meedeel al die gebooie en die insettinge en die verordeninge wat jy hulle moet leer, dat hulle dit kan doen in die land wat Ek hulle sal gee om dit in besit te neem.” Deut 6: 6-7 “En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan.”
So as mens kyk na hierdie gedeelte wat dink jy beteken die twee stawwe?
Op grond van die bogenoemde tekste (en baie, baie meer), is dit maklik om te sien dat die instruksies van Abba Vader bedoel was om ons “instruction manual” te wees. Dit is die staf van gesag wat Abba Vader gebruik om ons sondes uit te wys. Hoor gou-gou dit is interessant dat die laaste letter in die Torah (die eerste vyf boeke van die Bybel) 'n lamed is en dat die eerste letter 'n “beit” (‘n huis) is. Saam spel hulle die Hebreeuse woord 'hart', en in Paleo-Hebreeus beteken dit 'die opdrag van die huis'. M.a.w die Torah is die instruksies van die Huis van Abba Vader. Dink daaroor ... as jy aan 'n hart dink, dink jy mos outomaties aan die woord 'liefde'. In Hebreeus is liefde die woordjie "Ahav" - gespel met drie letters nl: alef, hey, beit - en in sy hiëroglifiese vorm beteken dit "die sterk leier bring openbaring na die huis."
So 'n Goeie leier openbaar die hart van die huis - die instruksies - sodat daar ware openbaring of liefde sal wees. Ware liefde en verbintenis met Abba Vader is wanneer Sy “instruction manual” volledig in ons lewens geopenbaar word. 1 Joh 5:2-3 “Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie.”
So kan ek vra noudat ons weet wat die eerste staf is, wat dink jy is die tweede staf in Elul? Yeshua sê in Lukas ‪12:12 “want die Heilige Gees sal julle in dieselfde uur leer wat julle moet sê.” Yeshua sê ook in Joh ‪14:26 “maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.” Die tweede staf is Heilige Gees (Ruach Hakodesh)! Die eerste staf is die Woord van Waarheid en die tweede staf is die Gees agter die Woord wat die Woord lewendig laat word. Dit is een ding om 'n handleiding of ‘n instruction manual te hê en dit is iets anders om 'n persoonlike “tutor” te hê om jou te onderrig in wat dit beteken en hoe jy dit kan toepas. Dit is die krag van die bonatuurlike invloed van die Heilige Gees in ons lewens. Waar die eerste staf van onderrig aan die buitekant is, vind die tweede sy wortels diep aan die binnekant, waar dit leiding gee, ons skuldig bevind, en om ons ware betekenis van die geskrewe instruksies van diep binne-in op te trek en oop en bloot vir ons te plaas.  
Jy sien die krag van hierdie twee stawwe kan nie onderskat word nie. Ons sien nie net 'n duidelike verwysing op die twee stawwe van Israel (die twee huise) in Esegiël 37 nie, maar ons sien ook dat dit oorspronklik bedoel was om een te wees in die Hand van die Hoof-herder waar die Waarheid en die Gees nie regtig van mekaar verwyder is nie. Uit ons perspektief lyk dit asof dit apart is, want dit is ons wat dit skei. Abba Vader het een Woord en dit is gevul met Gees EN Waarheid en 'n Ware leier lei met die perfekte balans tussen die twee. Ons sien ook 'n kragtige prentjie van die twee stawwe in een van die gewildste hoofstukke in die hele Bybel: Psalms 23. In Ps 23: 1-6 staan “Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae.”
So dink daaroor ... waarom vertroos die staf? Want hierdie twee stawwe is ‘n simbool van regstelling en beskerming. Die psalmis weet dat alhoewel hy deur die moeilikste en gevaarlikste terrein loop, waar sy lewe in gevaar kan wees, hy verstaan dat hy, solank sy Herder daardie staf in Sy hande het, vry is van alle skade, lyding en pyn. Of Sy meester hom moet regstel, hom uit die weg van lyding of skade te bring of die staf as 'n wapen teen sy vyande moet gebruik, dit is die staf (lamed) wat hom verbind (vav) met Sy Groot Herder.    
Die twee stawwe in Elul is eenvoudig ontwerp om ons na Abba Vader terug te lei. Neem die Woord weg en die Heilige Gees het min om te gebruik om jou aan die Vader verbonde te hou. Neem die Heilige Gees weg en ons het 'n stel instruksies wat stilstaan, eenvoudig en min lewe of betekenis het. Dit is eers wanneer ons die Gees en die Waarheid, die twee stawwe van Elul , kombineer dat ons werklik aanbidders word.    

As jy dus jouself nou in die dal van doodskaduwee vind, word vertroos deur Sy staf van teregwysing en Sy staf van beskerming. Onderwerp jou aan Sy regterhand en doen presies soos Hy sê en DAN sal Hy 'n tafel voor jou aangesig voorberei voor jou vyande, en jou hoof met olie salf.  
Genade en goedheid sal jou dan volg volg en jy sal vir ewig in die huis van die HERE woon!

Kom ons bid saam:
Abba Vader, Skepper van my hart, ek loof en prys U. Vader die bruid en die Gees roep uit: “Kom Yeshua kom.” Kom was my van die eie-ek of enige iets wat nie van U af is nie en kom vul my met U olie. Meer en meer van U. Lei my, leer my net U wee want Vader ek wil U aanbid in Waarheid en in Gees. Meer en meer van U. Ek bid dit alles in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Seun van YHVH. Amein. Shalom.

Audio Boodskap

X

Right Click

No right click