Ps 19:14
“Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o HERE, my rots en my verlosser!”

Ps 63:3

“Want u goedertierenheid is beter as die lewe; my lippe moet U prys.”

Ps 39:1
"Ek wil my weë bewaar, sodat ek nie sondig met my tong nie; ek wil my mond in toom hou solank as die goddelose nog voor my is."

Ps 18:35 NKJV
“You have also given me the shield of Your salvation; Your right hand has held me up, Your gentleness has made me great.”

Ps 139:14
“Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u werke! En my siel weet dit alte goed.”

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis          

X

Right Click

No right click