1 Kor  14:3
"Maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging."

Num  11:29
"Ywer jy vir my? Ag, as die hele volk van die HERE maar profete was, dat die HERE sy Gees oor hulle mag gee!"

Joh 16:12-13
"Nog baie dinge het Ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig."

Joh  15:15
"Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het."

Joh  10:27
“My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My.”

Joh  10:4
"En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit; en  die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken."

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis          

X

Right Click

No right click