Ps 46:10
“Laat staan en weet dat Ek God is; Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde.”

Mat 7:5
"Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal."

Mat 7:2
"Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word."

Mat ‪5:17
"MOENIE dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul”

Joh 8:6
“En dit het hulle gesê om Hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om Hom te beskuldig; maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe.”

Joh 8:7
“Laat dié een van julle wat sonder sonde is, die eerste ‘n klip op haar gooi.”

Jak ‪4:11
“Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Dié wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet; en as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter.”

Mat ‪18:20
"Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde."

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis          

X

Right Click

No right click