Teken In

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis

Mar ‪10:21‬
“En Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: Een ding kom jy kort—gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes, en jy sal ‘n skat in die hemel hê; kom dan hier, neem die kruis op en volg My.”

Wie is in beheer van jou lewe? Sal ek en jy in 2018 die reg om reg te wees of die beheer in ons lewe vir Abba Vader gee? Is dit nie so dat ons Abba Vader beheer gee net oor sekere areas in ons lewens nie … en dan ander areas is ‘n gedeelte waaroor ek sal beheer hou soos byvoorbeeld net nou en dan bietjie “wêreldse pret.” Of werk ons nie dalk volgens ‘n wêreldse puntestelsel nie … dat ek net die nodige goed doen om goed genoeg te wees? Ek bou punte op sodat ek later bietjie “my-time” of wêreldse prent kan hê. Daar was so rukkie terug ‘n Supersport advertensie waar die man punte kry vir goed wat hy in die huis doen wat dan maak dat hy die krieket en die rugby kan kyk op Supersport. Die man was skottelgoed, was die vloere ens …. alles vir genoeg “noddy points” om al sy sport te kan kyk en die vraag is werk ons nie vandag nogsteeds so in ons huwelik en in ons verhouding met Abba Vader nie? Byvoorbeeld as ek drie dae saam met my vrou en kinders tyd spandeer op die strand en doen wat hulle wil doen dan het ek ‘n dag waar ek kan gaan golf speel en lekker na die tyd kuier saam met die manne? Dan is dit nou bietjie “my-time.” Of as my man gaan golf speel het kan ek die volgende dag lekker gaan “shop”. Dis nou bietjie my beurt vir pret. Ons doen net genoeg om goed genoeg te wees vir my man, my vrou, my kinders en my vriende. Is dit nie ook wat ons soms doen met ons verhouding met Abba Vader nie? Byvoorbeeld ek het die hele week alles reg gedoen en was sondag in die kerk … nou kan ek bietjie vanaand lostrek en net bietjie myself geniet. Ons wil net goed genoeg doen om die hemel te behaal of net goed genoeg wees om uit die hel te bly en die vraag is werk dit so? Is my goed wat ek goed doen genoeg om hemel toe te gaan?

Markus skryf in Mar ‪10:17-20‬ “En toe Hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na Hom toe en val voor Hom op die knieë en vra Hom: Goeie Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? En Jesus sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe Een, naamlik God. Jy ken die gebooie: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand te kort doen nie; eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord en sê vir Hom: Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af.” Met ander woorde Yeshua kwoteer aan hierdie rykman Abba Vader se instruksies en hierdie rykman sê maar ek het dit alles gedoen. So hierdie was ‘n kind van Abba Vader en duidelik ‘n gelowige .. want hy doen alles volgens Abba Vader se instruksies maar hy wil nogsteeds weet wat moet hy doen om net in die hemel te kom. Mattheus het ook hierdie verhaal geskryf en hoor wat sê Mattheus in Mat ‪19:16-17‬ “En daar kom een na Hom en sê vir Hom: Goeie Meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê? En Yeshua sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie.” Met ander woorde Mattheus sê hierdie rykman sê: “Goeie Meester, watter goeie ding moet ek doen.” Die fokus by hierdie rykman is ... sal ek meer goeie dinge doen as slegte dinge.

Is dit nie ook so dat ons te veel fokus op die goeie en slegte dinge wat ons doen nie? Ons voel soms ons doen meer goed as sleg en dan gaan ons so een stappie verder en ons vergelyk ons met ander en sê ek het meer goed gedoen laas jaar as hy of sy en daarom weet ek:... weeg my goeie goed wat ek gedoen het laas jaar my bietjie slegte dinge of my “wêreldse pret” uit. Dis asof daar hierdie groot skaal is en Abba Vader gaan my goed wat ek goed doen aan die een kant sit en my sleg wat ek doen aan die ander kant en dan sal my goeie goed darem my slegte goed uitweeg. Dis wat hierdie rykman ook sê, is dit nie: “watter goeie ding moet ek doen?” Yeshua antwoord hom dadelik: ”Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie.” Met ander woorde die enigste wat goed genoeg is om in die hemel te wees is God. Let wel dit sê nie ons moet nie goeie dinge doen nie en dit sê ook nie ons word nie gered as ons goeie werke doen nie maar ons word nie gered net deur goeie werke nie. Ek alleen kan nie goed genoeg wees nie. Markus sê ... Yeshua sê vir die man jy moet die gebooie nakom en Yeshua noem toe ses van die gebooie. (sien Mark 10:19). Hoekom noem Yeshua net ses, is daar dan nie 10 nie? Hoekom nie al 10 gebooie nie, is daar ‘n rede? Abba Vader se 10 gebooie is gedeel in twee kategorieë en die eerste 4 gebooie het te doen met my en jou verhouding met Abba Vader. Die laaste 6 gebooie wat Yeshua genoem het, het te doen met my en jou verhouding met ons naaste en met mekaar.

Toe hulle vir Yeshua vra wat is die grootste gebod toe noem Yeshua twee. Markus sê in Mar 12:28-31 “En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor redetwis, en wis dat Hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir Hom: Wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom: Die eerste van al die gebooie is: Hoor, Israel, die Here, onse God, is ‘n enige Here; en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.” Yeshua het nie gesê die ander is nou weg en skeur maar nou die ou testament op nie. Nee, Yeshua het die twee katogorieë genoem waaronder al 10 val. Met ander woorde “Jy moet die Here jou God lief hê ....................” dit dek die eerste 4 gebooie. En “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself ..........” dit dek die laaste 6 gebooie. Yeshua noem net die laaste 6 op want hoor gou-gou ...die rykman het reeds die eerste 4 nie reggekry nie en gebreek. Abba Vader sê jy mag geen ander gode aanbid nie behalwe Abba Vader. Hierdie rykman het reeds ‘n ander god voor Abba Vader aanbid en belangriker geag en dit was Mammon. Hierdie rykman se besittings was vir hom net te belangrik en Yeshua die Alfa en Omega weet dit en spreek reguit na die hart van die rykman se probleem toe.

Paulus sê in Rom ‪3:12‬ “Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie.” Abba Vader se Woord sê egter as jy een gebod gebreek het, het jy almal gebreek. Yeshua sê daar is net een goed en dis Abba Vader maar ons as mens het grade van goed. As ek byvoorbeeld in hierdie area goed nog sleg doen is dit dalk nie so goed nie ... maar dis darem ook nou nie so sleg nie. Jy sien ons meet ons goed en sleg wat ons doen en luister dan eerder na ons eie opinies as wat ons rerig doen wat Abba Vader se Woord sê en onsself bekeer. Ek sien hierdie nogal duidelik by my seuns want as een huil en ek vra die ander een: “het jy jou boetie seer gemaak” dan sal hy gaan stil staan en daaroor dink .... dis asof hy die regte antwoord soek. Dan sal hy sê: “Ja Pappa ek het hom geslaan in die maag .. maar nie in die gesig nie.” Met ander woorde dit was sleg maar dit was darem nou nie so sleg nie. Jy sien my goed is nie goed genoeg nie. Abba Vader verwag van my en jou totale toewyding. Yeshua noem vir die rykman al ses die gebooie op en die rykman sê vir Yeshua: “Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af.” Yeshua sê toe vir die rykman iets wat hom totaal en al skok in Mar ‪10:21‬ “Verkoop alles.....” Hoe dink jy het hierdie man gevoel na Yeshua dit sê? Wat het deur hierdie rykman se gedagtes gegaan? Verkoop alles en gee dit vir die armes. Dink gou hieroor .... Sal jy alles wat jy het gaan verkoop en vir die armes die geld gaan gee om hemel toe te gaan? Sal jy alles vandag gee om hemel toe te gaan? Okay as jy sê jy sal ... het ek en jy? Ek sê nie het jy letterlik al jou besittings gaan verkoop nie maar wie is die eienaar? Wie is in beheer oor alles in my en jou lewe? Wie is in beheer van jou planne? Het ek en jy al alles vir Abba Vader gegee want Abba Vader vra van my en jou totale beheer en toewyding ... a Beautiful Surrender? Volkome oorwinning is in Yeshua wat reeds die vyand en duisternis oorwin het!!

IMG 20180124 WA0001

Kom ons bid saam:
Abba Vader, Skepper van Hemel en aarde, ek loof en prys U. Vader ek gee U totale beheer van my lewe. Gebruik my as instrument in U hande hierdie nuwe jaar. Leer my U geheimenisse en vul my met meer en meer van U olie. Meer en meer van U!! Ek bid dit in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Seun van Yahweh. Amen. Shalom.

Audio Boodskap

X

Right Click

No right click