Teken In

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis

Luk 9:23
“En Hy sê vir almal: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg.”

Watse troefkaart het die vyand in sy hand wat gaan veroorsaak dat ek en jy nie by die vervulling van Abba Vader se droom vir ons lewe uitkom nie? Die eerste twee areas waar die verlore seun 'n troefkaart vir die vyand gegee het, is eerstens die geheim en tweedens die sonde. Die derde area waar die verlore seun 'n troefkaart vir die vyand gegee het, is skande. Skande is die resultaat van die sondeval in die tuin van Eden. Die eerste ding wat Adam en Eva gevoel het na hulle sondeval, was skande. Hulle het gaan wegkruip vir Abba Vader en Abba Vader het hulle geen rede gegee om te gaan wegkruip nie. Kan jy dink hoe het Pappa God gevoel om deur die tuin te stap daardie dag, Hy het nog nooit sy kinders 'n rede gegee om vir Hom weg te kruip nie, Hy het hulle nooit enige rede gegee om bang te wees nie en hulle sê ons was bang en toe kruip ons weg. Hulle het geweet hulle is naak en toe voel hulle skaam. Ek en jy gaan ook deur skandes in ons lewe en dalk sit jy vandag nog met skandes? Dink daaroor … die verlore seun kom huistoe nadat hy sy hele erfporsie gaan uitleef het en van varkkos geleef het kom hy by die huis en kry oop arms van ‘n pappa en 'n skaapbraai. Kan jy dink hoe het hy gevoel om te sien hoe bly sy Pa was om hom te sien en al die moeite wat sy Pa doen om hom welkom te heet. Kan jy dink hoe het hy gevoel na die verwelkomingspartytjie? Kan jy dink die hoeveelheid skande wat hy gevoel ten opsigte van sy Pa en sy broer? Die vraag is met hoeveel skande loop jy nog saam met jou? Ons weet soos die verlore seun is ons vergewe want sy Pa het hom terug ontvang met ope arms maar daar is nogsteeds hierdie skandes van 'n lewe wat ek gelewe het op 'n stadium. Dis hierdie van ek het geleer om Abba Vader te vertrou en om my skandes vir Hom te gee maar as jy my vra voel jy nog skande oor wat jy gedoen het, dan is dit ja verseker ek voel baie skaam daaroor en ek wens ek het dit nooit gedoen nie.

Kan jy dink - 'n week nadat die velore seun by die huis aangekom het en hy gaan winkels toe ... dink jy nie enige iemand in die dorp het dalk saggies van hom gefluister nie? Het daar nie dalk mense gesê: “daar is hy … dis hy daardie wat sy Pa so so seer gemaak het … ja dis die mannetjie wat sy Pa se erfporsie gaan vat het en gaan losbandig leef het. Dis hy wat sy Pa se liefde verruil het vir die liefde van prostitute. Dit is die een wie se erfporsie nou klaar is!!” Dink gou daaroor - sy erfporsie is klaar en weg. Jy sien ons lees die gelykenis van die verlore seun wat terugkom huistoe en alles was wonderlik. Sy verhouding met sy Pa was herstel wat die belangrikste is maar sy erfporsie was nogsteeds weg. Hy kon nie terug gegaan het na die kroeg eienaars en die prostitute en sê ek het 'n fout gemaak en ek het myself bekeer nie of hy kon maar dit sou nooit sy erfporsie terugbring nie. Ja die seun is gelief deur sy Pa en is vergewe maar hy deel nog met goed in sy lewe wat sy Pa nooit beplan het vir hom om mee te deel nie. Net so weet ek Abba Vader het my lief en het my vergewe maar a.g.v. my skandes sit ek met sekere nagevolge en dit was nooit Abba Vader se plan dat ek met hierdie nagevolge moet sit nie. Sommige van ons deel met dinge soos aborsies of prentjies wat jy nooit ooit moes gesien het nie. Ons het dinge in die verlede gedoen wat ek nooit ooit moes doen nie. Ja ek is vergewe en ek wandel saam met Abba Vader maar daar is nog hierdie geheue en skandes van foute van die verlede. Abba Vader wil nie hê ons moet in skande leef nie maar in vrede en vreugde. Het jy al of sit jy dalk vandag in 'n plek van skande?

Kan jy vanoggend vergelyk met hierdie verlore seun se skande? So hoe is hierdie 'n troefkaart? Die vyand hou hierdie troefkaart in sy hand en hy weet jy dra nog skande saam en sodra jy begin opstaan in geloof om die opdrag wat Yeshua ons in Mat 28:19 gee van: gaan na al die nasies, maak dissipels, doop hulle en leer hulle... dan kom die vyand en dan gooi hy hierdie troefkaart van skande in jou lewe neer. Sodra jy werklik Abba Vader begin dien dan sê die vyand nee nee nee wag 'n bietjie boetie ... ek het 'n troefkaart van jou, gaan sit jy maar weer in jou hoekie. Dan kom sê hy: “Jy is nie goed genoeg nie en onthou ek sit met hierdie troefkaart van jou ... moenie vergeet van jou skandes nie Roelf.” So hoe doen ek hierdie - wat is die antwoord? Heb 12:1-2 "Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het." Yeshua het my en jou skande kom vat of verag!! Dan sê 1 Kor 1:18 "Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God".

So hoe gaan ek ontslae raak van hierdie troefkaarte in die vyand se hande wat my briek en wil stop om die droom te leef wat Abba Vader vir my en jou het? Net deur om na die kruis toe te gaan. Jy sien jy gaan nie net na die kruis toe om gered te word eenkeer nie, nee die Woord van die kruis is die krag van God. Met ander woorde ek hou aan om my geheime te bely, ek hou aan om my sondes te bely en om my skandes te bely by die kruis. Yeshua sê in Luk 9:23 “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg”. Die kruis het sy eer a.g.v wat Yeshua gedoen het daarom is die kruis nogsteeds my en jou antwoord -om elke dag na die kruis toe te gaan en my geheime, my sondes en my skande by die kruis neer te sit. Dalk sit die vyand met die troefkaart om my en jou te stop maar Abba Vader sit met die troefkaart van alle troefkaarte. Abba Vader se troefkaart is dit wat Sy Seun reeds gedoen het aan die kruis vir my en jou. As die vyand vir Abba Vader sê ja maar kyk wat sê en doen Roelf alles verkeerd dan sê Abba Vader kyk wat het my Seun vir hom gedoen aan die kruis. A.g.v wat Yeshua gedoen het aan die kruis sal Abba Vader vir die vyand sê: Luister vir my satan, Roelf is vry en hy is vergewe ..... en hy wandel hand aan hand sam met MY in verbond nou ….. satan jy speel die heeltyd jou troefkaarte in sy lewe maar Ek speel die oorwinnings troefkaart wat my Seun vir hom kom doen het." AMEN!!

Dalk sit jy met geheime, sonde of skande - my en jou antwoord, ons troefkaart is die Kruis!!

IMG 20170819 WA0005

Kom ons bid saam:
Abba Vader, Skepper van my hart, ek loof en prys U. Dankie dankie dankie Pappa God dat U my so lief het dat U U eniggebore Seun gegee het, sodat ek wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vader kom was my skoon met U Woord en kom leef U droom deur my. Vader ek kom gee vandag al die troefkaarte wat die vyand elke keer wil neergooi om my te stop om dissippels te gaan maak, om hulle te gaan doop en te gaan leer van U Woord, ek kom gee hierdie troefkaarte vir U. Dankie dankie vir die troefkaart van die kruis. Meer en meer van U. Ek bid dit in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Seun Van Yahweh. Amen. Shalom.

Audio Boodskap

X

Right Click

No right click