Lev 23:39
“Maar op die vyftiende dag van die sewende maand, as julle die opbrings van die land insamel, moet julle die fees van die HERE sewe dae lank vier; op die eerste dag is dit rusdag, en op die agtste dag is dit rusdag.”

Lev 23:39-40
“Maar op die vyftiende dag van die sewende maand as julle die opbrengs van die land insamel moet julle die fees van die Here sewe dae lank vier. Op die eerste dag is dit ‘n rusdag en op die agtste dag is dit ‘n rusdag. En op die eerste dag moet julle vir julle vrugte neem van sierlike bome met palmtakke en takke van digte bome en rivier wilgers en sewe dae lank voor die aangesig van die Here julle God vrolik wees. Julle moet dit as ‘n fees van die Here sewe dae lank in die jaar vier. Dit is ‘n ewige insetting vir julle geslagte.”

Mat 11:28
“Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee”.

Ps 105:4
“Vra na die HERE en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur.”

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis          

X

Right Click

No right click