Ongesuurde Brode

Joh ‪20:11-12
"Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween; en terwyl sy ween, buk sy na die graf toe en sien twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Yeshua gelê het."

Mar 16:9
"En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het Hy eers verskyn aan Maria Magdaléna, uit wie Hy sewe duiwels uitgedryf het."

Eksodus ‪23:14-15 
“Drie maal in die jaar moet jy vir My ‘n fees hou. Die fees van die ongesuurde brode moet jy hou; sewe dae lank moet jy ongesuurde brode eet soos Ek jou beveel het, op die bepaalde tyd in die maand Aviv, want daarin het jy uit Egipte uitgetrek – maar hulle mag nie met leë hande voor My aangesig verskyn nie....” 

Ps 139:23-24
“Deurgrond  my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by  my ‘n weg is van smart, en lei my op die ewige weg.”

Ps 51:2
“Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde.”

Joh 14:26
“maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.”

Mat 28:18
"Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde."

Joh 20:11-12
"Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween; en terwyl sy ween, buk sy na die graf toe en sien twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Yeshua gelê het."

Mar 16:9
"En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het Hy eers verskyn aan Maria Magdaléna, uit wie Hy sewe duiwels uitgedryf het."

Eksodus 23:14-15
“Drie maal in die jaar moet jy vir My ‘n fees hou. Die fees van die ongesuurde brode moet jy hou; sewe dae lank moet jy ongesuurde brode eet soos Ek jou beveel het, op die bepaalde tyd in die maand Aviv, want daarin het jy uit Egipte uitgetrek – maar hulle mag nie met leë hande voor My aangesig verskyn nie....”

Mat 28:18
"Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde."

Joh 20:11-12
"Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween; en terwyl sy ween, buk sy na die graf toe en sien twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Yeshua gelê het."

Mar 16:9

"En nadat Hy opgestaan het, vroeg op die eerste dag van die week, het Hy eers verskyn aan Maria Magdaléna, uit wie Hy sewe duiwels uitgedryf het."

Eksodus 23:14-15
“Drie maal in die jaar moet jy vir My ‘n fees hou. Die fees van die ongesuurde brode moet jy hou; sewe dae lank moet jy ongesuurde brode eet soos Ek jou beveel het, op die bepaalde tyd in die maand Aviv, want daarin het jy uit Egipte uitgetrek – maar hulle mag nie met leë hande voor My aangesig verskyn nie....”

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis          

X

Right Click

No right click