Teken In

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis

Joh 8: 33
“Hulle antwoord Hom: Ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie; hoe sê U dan: Julle sal vry word?”

So ons het gesien Yeshua sê vir die Jode wat in Hom geglo het in Joh 8:31-36: “As julle in My woord bly, is julle waarlik My dissipels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle antwoord Hom: Ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie; hoe sê U dan: Julle sal vry word? Yeshua antwoord hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen, ‘n dienskneg van die sonde is. En die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie; die seun bly vir altyd. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.” Ons het gister gesien dit is moontlik om ‘n kind van Abba Vader te wees, ‘n gelowige en nog in slawerny te wees soos wat die Israeliete onder ‘n slawejuk was in Egipte.  Netso ….is dit nie net so moeilik vir ons om ook te aanvaar of te erken dat ons ook in een of ander slawerny is nie? Ons wil dit graag ontken want ons is mos kinders van Abba Vader. Dink gou-gou na oor wat hierdie Jode wat in Yeshua glo vir Hom sê … hulle sê in Joh 8:33 “Ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie; hoe sê U dan: Julle sal vry word?” Huh hoe bedoel hulle: Nog nooit vir iemand slawediens verrig nie??? Hulle vier dan elke jaar Pasga (Pesach) wat ‘n herrinering is van hoe Abba Vader Sy kinders (Israel) bevry het van die slawejuk van Egipte? Hoe kan julle sê julle het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie?

Toe hulle hierdie stelling gemaak het was hulle nie in slawediens van die Romeine nie? Is dit nie hoe ek en jy ook dalk is nie? Ons wil nie erken dat ons in slawerny is nie? Ons dink baie keer omdat ons kinders van Abba Vader is .. ons kan nie in slawerny wees nie. Die vraag is wat anders as slawerny is dit om sonde oor en en oor te doen? Hoekom is dit vir ons so moeilik om te aanvaar ons is in slawerny? Ons gaan nooit vry kom as ons nie erken ons is in slawerny nie. Of as ons aanhou om dit in die duistenis te hou.

Onder watse slawejuk was die Israeliete in Egipte? Was dit net fisies …. Harde werk? Of was dit dalk slawerny van vrees, slawerny van onsekerheid, slawerny van verwerping, slawerny van bitterheid of dalk slawerny van skuld …. finansies? Die vraag is in watse slawerny is ek en jy? As ons dit nie gaan erken nie gaan ons nooit vry kom nie. Die Israeliete het dit erken want Abba Vader sê vir Moses: “Ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, Ek ken hulle smarte…” en Abba Vader het vir Moses gestuur om hulle te gaan verlos. Net so het Abba Vader vir Yeshua gestuur om ons te verlos van ons slawerny! Hoor wat sê Yeshua in Joh 8:32 “En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.” Die waarheid ken??? Ons weet Yeshua is waarheid want Yeshua sê in Joh 14:6 “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.” Ja Yeshua is die waarheid maar Yeshua sê nie julle sal die waarheid ontmoet nie. Nee Yeshua sê julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Hoor gou gou daar is ‘n verskil tussen ontmoet en ken! As ek byvoorbeeld vir jou vra ken jy vir Oom Angus? Sal jy tien teen een vir my sê ja ek ken hom. Maar as ek vir jou vra .. gee gou sy nommer vir my ek wil hom gou bel, of het jy dalk sy vrou se nommer ….. gaan jy sê: Oe nee ek ken hom nie so nie.

Jy sien daar is ‘n verskil om van iemand te hoor, gereeld te sien, te ontmoet en te ken. Die vraag is ken jy vir Yeshua? Jy sien baie baie mense het al van Yeshua gehoor, selfs baie het hom al ontmoet maar ken jy Hom werklik? Jy sien ek en jy het nodig om Yeshua te ontmoet om gered te word, maar om vry te kom van slawerny het ek nodig om Hom, die Waarheid te ken. Yeshua is Abba Vader se Woord, met ander woorde hoe meer ek Abba Vader se Woord ken hoe meer sal ek vry kom van dit wat my bind?

So was Maria Magdelena bekend gewees as die sondaar, as gevolg van die manier wat sy gelewe het. Die Woord sê dat Sy onder slawerny was van sewe demone. Maria Magdelena het nie net vir Yeshua ontmoet nie maar haar liefde vir Yeshua het gemaak dat sy die res van haar lewe aan Hom wou toewy. Dis hierdie liefde wat gemaak het, dat sewe demone haar verlaat het want sy wou nerens anders wees, as by Yeshua se voete nie. Dis hierdie selfde liefde, wat gemaak het, dat toe Martha eendag vir Yeshua onthaal in haar huis en regstaan en bontstaan sodat alles net sal vlot verloop wanneer Yeshua in haar huis is, dat Maria nie gehelp het nie, want Maria, het gesit aan die voete van Yeshua.  Sy’t gesit aan die voete van haar eerste liefde en ek hoor net die gedagtes van Maria wat sê:  “As ek nog net een woord by Hom kan kry. Ek wil net Sy stem hoor, ek wil net Sy woorde hoor, ek wil net hierdie nuwe openbarings by Hom hê, ek wil net hoor wat wil die Seun van God vandag vir my sê. Want dan is alles perfek, dit maak nie saak of die kos verbrand het en of die tafel nie gedek is nie, dit maak nie saak wat buite om gebeur nie.  If I can sit at the feet of my Master. Dit sal genoeg wees. That will be enough.”  Want sien, hierdie woorde van Yeshua, terwyl Maria voor hom gesit het, het haar beklee. Hierdie woorde van Yeshua, het vir haar die lewe gegee, wat sy gesoek het en het haar totaal en al vry gemaak want Yeshua is die Waarheid en as jy die Waarheid ken, is dit die Waarheid wat jou vrymaak.

Dis hierdie selfde liefde vir die Waarheid wat vandag nog kettings breek, wat ons bind vir jare.  Ek weet nie watse kettings daar in jou lewe was of is nie, maar ek wil vir jou sê dis hierdie liefde vir Yeshua en van Yeshua wat gekom het as die Lam van God, wat die kettings van slawerny breek en geen ketting is te sterk vir die liefde van Abba Vader nie. Because God’s power, is God’s love!! Wil jy ook uit slawerny? As ons in Abba Vader se Woord bly, nougeset daarvolgens handel, nie daarvan regs of links afwyk nie, sal ons waarlik Sy dissipels wees en ons sal die waarheid ken, en die waarheid sal ons vrymaak!!Kom ons bid saam
Abba Vader, Koning van my hart, ek loof en prys U. Vader meer en meer van U. Leer my U waarheid. Vader ek wil dit …….. dit wat my hou in slawerny by U voete kom neerlê. Was my met U Woord en kom leef U droom deur my. Meer en meer van U Waarheid en U openbarings. Vader ek kies om na U toe te draai ….. kom breek die kettings van slawerny in my lewe in Yeshua se Naam. Ek bid dit alles in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die seun van YHVH. Amen. Shalom.

Audio Boodskap

X

Right Click

No right click