Teken In

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis

Joh 8:32
“En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.”

Die vraag is: Is dit moontlik vir my en jou om ook vandag as gelowiges, om as kinders van Abba Vader in slawerny te wees? In Joh 8:31-36 sê Yeshua vir die Jode wat in Hom geglo het: “As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle antwoord Hom: Ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie; hoe sê U dan: Julle sal vry word? Yeshua antwoord hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat die sonde doen, ‘n dienskneg van die sonde is. En die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie; die seun bly vir altyd. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.”

Ons ken hierdie teksvers baie goed maar die “en” in die begin van die vers is baie belangrik in Joh 8:32 wat sê "En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak." Dit beteken mos daar is iets belangrik voor die bekende teks vers en dit is: Yeshua sê: "As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels.” Met ander woorde na wie verwys Yeshua? Na Sy dissipels, met ander woorde as ek en jy Yeshua se dissipels is en in Sy Woord bly is ons waarlik vry. Dan ook vroeër in Joh 8:31 staan: "Yeshua sê vir die Jode wat in Hom geglo het". Yeshua is besig om te praat met gelowiges … so dit is duidelik moontlik vir gelowiges om in slawerny te wees wat glo in Yeshua. Dan gaan Yeshua verder en maak dit duidelik: “elkeen wat sonde doen is in slawerny.” Die KJV sê: "Whosoever committeth sin is the servant of sin." Committeth beteken: "continue in a sin for a long period of time." Met ander woorde enige persoon wat aanhou om 'n sonde te doen, is in slawerny. So Yeshua sê vir die gelowiges en ook vir my en jou: "As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.” So wat is slawerny? Dit is enige impulsiewe of kompulsiewe gedrag wat ons beperk om die lewe te leef van vryheid waarvoor Yeshua vir ons gesterf het. 

So hoekom impulsiewe gedrag? ‘n Voorbeeld: 'n Man gaan op 'n sakebesoek na 'n ander dorp toe waar hy 'n kamer huur en terwyl hy in die kamer is en niks het om te doen nie gaan hy deur al die kanale op die TV en hy sien iets wat hy nie na moet kyk op TV nie (pornografie) … maar hy hou aan kyk …. kan hy sê dit was ‘n impulsiewe ding want hy doen nie normaalweg iets soos dit nie? Was dit impulsief of was die rede hoekom hy aangehou kyk het omdat een of ander slawerny in sy lewe is? Jy sien … jy doen nie iets impulsief as daar nie 'n wortel is nie! So wat die sakeman moet doen is om by die wortel van die probleem uit te kom sodat hy nooit ooit so iets sal doen nie. Hoor wat sê Abba Vader deur Jeremia vir sy kinders in Jer 7:8-11 "Kyk, julle vertrou op bedrieglike woorde wat nie baat nie. Sal julle steel, doodslaan en owerspel bedrywe en vals sweer en vir Baäl offerrook laat opgaan en agter ander gode aan loop, wat julle nie ken nie, en dan kom staan voor my aangesig in hierdie huis waaroor my Naam uitgeroep is, en sê: Ons is verlos! —om al hierdie gruwels te doen? Is hierdie huis waaroor my Naam uitgeroep is, ‘n spelonk van moordenaars in julle oë? Ook Ek—kyk, Ek het dit gesien, spreek die HERE." Met ander woorde wat Abba Vader sê is: Julle het al hierdie sondes in julle lewe en dan kom julle na My Huis, My kerk toe en dan sê julle: Ons is verlos! Ons is vry! En wat Abba Vader vra is waarvan is julle verlos of waarvan is julle vry om te doen? Is julle nou vry om sonde te doen soos julle wil?

Abba Vader het nie Sy Seun Yeshua gestuur sodat ons kan sondig nie nee, Yeshua het gesterwe vir my en jou om vry en verlos te wees om nie te sondig nie. Nie dat ons perfek sal wees nie maar dat ons nie 'n sonde sal hê wat 'n impulsiewe gedrag sal wees in ons lewe en waarvan ons nie bevry kan word nie. Net omdat jy kerk toe gaan of omdat jy glo beteken nie dat jy vry van slawerny is nie. Ons moet verstaan Yeshua het nie net gesterf om ons vergifnis te gee van sonde nie maar ook vryheid. Yeshua het gesterf sodat ons vry kan wees van dit wat ons wil hou in slawerny. Wat is dit wat jou in slawerny hou?

Dis soos hierdie vrou wat sê sy het haar man gelos want sy weet daar is meer vir haar in die lewe …. nou bly sy saam met haar baas want hy is alles wat sy nog altyd wou hê en hulle kan vir ure gesels oor die Bybel en hy is 'n gees-gevulde gelowige. Die probleem is as die man weet sy is getroud en dat hy besig is met ‘n buite-egtelike verhouding is hy verseker nie gevul met Abba Vader se gees, die Heilige gees as hy aanhou met daardie sonde nie. Jy sien die manier hoe ons gevul is met die Heilige Gees is om aanhoudend toe te gee, aanhoudend te smag na Abba Vader se invloed in ons lewens en nie na die wêreld se invloed nie. Soos wat ons smag na meer en meer van Abba Vader se invloed, na Abba Vader se asem, Sy olie …. hoe meer kom vul Hy ons kannetjies met Sy olie. Hoor gou-gou wat gebeur as jy die heeltyd toegee aan 'n demoniese gees? Of wat gebeur as jy die heeltyd toegee tot lust, pornografie, alkohol, drugs, skuld of wat ookal? Jy word gevul met presies dit vir wat jy toelaat in jou lewe.

Paulus sê in Rom 6:15-16 "Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie maar onder die genade? Nee, stellig nie! Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie òf van die sonde tot die dood, òf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid?" Wat Paulus sê is vir wat ookal ek en jy toegee daarvan is ons in slawerny. As ons toegee vir die gees van wellus dan is ons in slawerny van die gees van wellus. Dit is moontlik vir gelowiges om in slawerny te wees. In watse slawerny is jy vandag? Het jy nodig om uit Egipte, ‘n plek van slawerny uit te kom? Hoe kom ek uit hierdie slawerny uit?

Eerstens, belei jou sonde voor Abba Vader want wat sê Abba Vader vir Moses by die brandende bos? Abba Vader sê “Ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, Ek ken hulle smarte…” Hulle het dit wat hulle in slawerny gehou het belei voor Abba Vader. 1 Joh 1:9 sê “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” Die Israeliete moes gehoorsaam wees en presies doen wat Abba Vader gesê het: Hulle moes van die bloed van die lammetjie neem en dit stryk aan die twee deurposte en aan die bo-drumpel, aan die huise waarin hulle die lammetjie geeët het. Net so moet ons Abba Vader se Woord gehoorsaam en deur Yeshua is daar vir ons verlossing. Yeshua is die Messias van wie die profeet Jesaja geprofeteer het en Yeshua het genees en mense bevry wat in slawerny was. (Mat 8:16-17) Dis presies wat Yeshua, die Lam van God vir ons kom doen het: Yeshua het ons kom red, Hy het ons kom genees en Hy het gekom om ons te bevry!Kom ons bid saam:
Abba Vader, Koning van my hart, ek loof en prys U. Vader ek wil vandag dit wat my hou in slawerny by U voete kom neerlê. Was my met U Woord en kom leef U droom deur my. Meer en meer van U Waarheid en U openbarings. Ek bid dit alles in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die seun van YHVH. Amen. Shalom.

Audio Boodskap

X

Right Click

No right click