'n Gesindheid van Yeshua

Rom 12:19
“Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here.”

Luk 17:1-2
“Dit is onvermydelik dat die struikelblokke kom, maar weë hom deur wie hulle kom. Dit is beter vir hom as ‘n meulsteen aan sy nek gehang en hy in die see gegooi word, as dat hy een van hierdie kleintjies sou laat struikel.”

Efe 5:2
“Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders; en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het as ‘n gawe en offer aan God tot ‘n lieflike geur."

Fil 2:7
"maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword."

Fil 2:6
"Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself ontledig.”

Fil 2:5
"Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was."

Fil ‪1:21‬
“Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins.”

Heb 11:8
“Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as ‘n erfenis sou ontvang; en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom.”

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis          

X

Right Click

No right click