Mag ek vra vir 'n teken

Sag 4:6
“….. nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE  van die leërskare.”

Fil 4:7 
"En  die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle  sinne bewaar in Christus Jesus."

Deut 3:22
“Julle moet vir hulle nie bang wees nie, want dit is die Here julle God wat vir julle stry."

2 Tim 2:21- 22
As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy ‘n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag ná geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit ‘n rein hart aanroep.”

Joh ‪15:15
"Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het."

Ps 103:8
“Barmhartig en genadig is die HERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.”

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis          

X

Right Click

No right click