Jy is Myne

Ps 37:4 
"Vind jou vreugde in die Here en Hy sal jou alles gee wat jou hart begeer.” 

Ps 104:1-4 
“Loof die HERE, o my siel! HERE my God, U is baie groot! Met majesteit en heerlikheid is U bekleed—  wat U self omhul met die lig soos met ‘n kleed, wat die hemel uitspan soos ‘n tentdoek; wat sy solders bou in die waters, wat van die wolke sy wa maak, wat op die vleuels van die wind wandel, wat van die winde sy boodskappers maak, van vuurvlamme sy dienaars.” 

Gen ‪2:18
"Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom ‘n hulp maak wat by hom pas.” 

Gen ‪2:18 
"Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom ‘n hulp maak wat by hom pas.” 

Psalm 38:12-13
“Die wat my liefhet en my vriende is, staan opsy vir my kwaal, en my naasbestaandes het vêr gaan staan; en die wat my lewe soek, span strikke; en die wat my ongeluk soek, spreek van ondergang, en hulle bedink die hele dag bedrog”.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis          

X

Right Click

No right click