Hulle wat die Woord hoor, aanneem en vrugte dra

Ps 1:3
“En hy sal wees soos ‘n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.”

Lev 20:26
“En julle moet vir My heilig wees, want Ek, die HERE, is heilig; en Ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees.” Abba Vader sê “Ek het jou afgesonder om myne te wees.”

Mat 5:3
“Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die Koningkryk van die hemel.”

Mar 4:8
“En ‘n ander deel het in die goeie grond geval, en dit het vrug opgelewer; want dit het opgekom, en gegroei, en dit het gedra: een dertig— en een sestig— en een honderdvoudig.”

Mat 6:33
“Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.”

1 Pet 5:7
“Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.”

Mar 4: 18-19
“En hulle by wie in die dorings gesaai word—dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord, en dit word onvrugbaar.”

Jer 15:16
“Toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet, en u woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart; want u Naam is oor my uitgeroep, HERE, God van die leërskare!”

2 Kor 5:17
“Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.”

Mar 4:5-6
“En ‘n ander deel het op ‘n rotsagtige plek geval waar dit nie baie grond gehad het nie; en dadelik het dit opgekom, omdat dit geen diepte van grond gehad het nie. En toe die son opgaan, is dit verskroei; en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog.”

Luk 8:12
“Dié langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duiwel en neem die woord uit hul harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie.”

Ps 69:9
“Want die ywer vir U huis het my verteer, en die smaadhede van die wat U smaad, het op my geval.”

1 Kor 2:14
“Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.”

Mar 4:2
“En Hy het hulle baie dinge geleer deur gelykenisse en vir hulle in sy lering gesê: Luister! ‘n Saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, het ‘n deel langs die pad geval, en die voëls van die hemel het gekom en dit opgeëet.”

Mar 4:2-3
“En Hy (Yeshua) het hulle baie dinge geleer deur gelykenisse en vir hulle in sy lering gesê: Luister! ‘n Saaier het uitgegaan om te saai.”

Mar 4:13
“En Hy (Yeshua) sê vir hulle: Begryp julle nie hierdie gelykenis nie? En hoe sal julle al die gelykenisse verstaan?"

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis          

X

Right Click

No right click