Joh ‪14:12‬
“Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo - die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.”

Joh 15:5
"Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My Kan julle niks doen nie"

1 Kor 6:17
“Maar wie die Here aanhang, is een gees met Hom.”

 Mat 9:37
“Toe sê Hy vir sy dissipels: Die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat Hy arbeiders in sy oes mag uitstuur.”

1 Kor 1:2
"Aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus, die geroepe heiliges, saam met almal wat die Naam van onse Here Jesus Christus in elke plek aanroep”

Han 6:4
“…. maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord.”

Fil 4:19
“En my God sal elke behoefte van julle vervul na Sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus.”

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis          

X

Right Click

No right click