Elke sekonde tel

Kol 1:16
"want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is  wat sienlik en onsienlik is  trone sowel as heerskappye en owerhede en magte alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape"

1 Sam ‪3:10
“Toe het die Here gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere: Samuel, Samuel! En Samuel het geantwoord: Spreek, want u kneg hoor.”

Jeremia 29:11
“Want Ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee”.

Jeremia 1:5
“Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het Ek jou geheilig; Ek het jou tot ‘n profeet vir die nasies gemaak”.

Mat ‪6:33
“Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.”

Lukas 10:38-42
“En op hulle reis het Hy in ‘n sekere dorp gekom, en ‘n vrou met die naam van Martha het Hom in haar huis ontvang. En sy het ‘n suster gehad met die naam van Maria; dié het aan die voete van Jesus gesit en na Sy woord geluister. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: ‘Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar dat sy my moet help.” Maar Jesus antwoord en sê vir haar: “Martha, Martha jy is besorg en verontrus oor baie dinge; maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie”.

Galasiërs 4:4-5
“Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ‘n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was. Los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en Hy roep: Abba, Vader!!”

Prediker ‪3:11
“Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar ‘n tyd”.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis          

X

Right Click

No right click