Teken In

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis

Joh 20:21-22
“Jesus sê toe weer vir hulle: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook. En nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang die Heilige Gees.”

Het jy antwoorde nodig? Sit jy dalk op ‘n plek en jy voel soos droe bene of dit voel jy staan voor ‘n rooisee en jy weet nie waantoe nie? Abba Vader leer ons ‘n paar dinge oor Sy geskrewe Woord wat Abba Vader se asem self is en ons het gesien eerstens Abba Vader se Woord bring begrip en maak ons verstandig. Nr 2 is Abba Vader se geskrewe Woord bring orde. Abba Vader se Woord sê in Ese 37:7 “Toe het ek geprofeteer soos my beveel was. En sodra ek geprofeteer het, was daar ‘n geruis, en kyk—’n beroering! En die bene het nader gekom, elke been na sy been.” Let wel dit was ‘n vallei met droë bene, nie ‘n vallei met geraamtes nie. Hierdie gebeentes was nie aan mekaar vas nie, daar was geen orde nie en dit was ‘n vallei met net droë bene totdat Esegiël onder die inspirasie van die Heilige Gees (Ruach Ha-kodesh) na dit toe gespreek het. Abba Vader se Woord sê in Ps 33:6 “Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en deur die Gees van Sy mond hulle hele leër.” Met ander woorde orde kom deur die Woord van Abba Vader. In Gen 1:2-3 staan: “En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.”

Ons weet Abba Vader het die aarde gevorm deur Sy Woorde, m.a.w. deur Sy asem want as jy praat haal jy asem. Tussen elke woord wat jy spreek gaan daar lug in en uit jou mond. Die asem van Abba Vader het geskep. So kan jy dink Abba Vader sê vandag oor jou lewe laat daar lig wees! Laat daar vrede wees! Laat daar vryheid wees! Abba Vader het dit wel gesê want dit staan geskrywe!! Die probleem wat ons egter het is ek kom Sondae van die kerk af met Abba Vader se Woord wat deesdae ‘n sakkie het wat jy kan toe “zip” sodat hy nie vol stof kan kom nie en ek gaan sit hom langs my bed neer en ek dink ek kan deur die hele week gaan sonder om asem te haal. Ons kan dit nie doen nie want Abba Vader se Woord bring orde. Abba Vader sê in Jes 55:11 “So sal My woord wees wat uit My mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.” As daar dus enige plek of gebied buite orde is in jou lewe … Abba Vader se Woord bring orde. Dis die asem van Abba Vader wat orde bring!!

Dit bring ons by Nr 3. Abba Vader se geskrewe Woord bring krag. Het jy al ooit gevoel: hiervoor het ek meer krag nodig…? Ese 37:6 sê “En Ek sal senings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en ‘n vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word; en julle sal weet dat Ek die HERE is.” Na Esegiël geprofeteer het sê vers 8 “Toe kyk ek en—daar was senings op hulle, en daar het vlees op gekom, en ‘n vel is bo-oor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie.” Wat jou krag gee is die senings wat heg aan die spiere maar die Woord van Abba Vader het gespreek en dit het bymekaar gekom en dit gee ons krag. As jy gaan kyk in Eks 15 na die liedjie van Moses, dis die liedjie wat die Israeliete gesing het na hulle deur die Rooisee getrek het. Net vir interessantheid, dis ook die liedjie wat ons in die hemel sing eendag volgens Johannes in Openbaring. In hierdie liedjie Eks 15:8-10 staan: “En deur die geblaas van U neus het die waters hulle opgestapel, die strome het bly staan soos ‘n wal, die watervloede het styf geword in die hart van die see. Die vyand het gesê: Ek sal agtervolg, inhaal, buit verdeel, my begeerte sal versadig word van hulle; ek sal my swaard trek, my hand sal hulle uitroei. U het met u asem geblaas: die see het hulle oordek; soos lood het hulle gesink in die geweldige waters.”

As jy al ooit gewonder het - hoe het Abba Vader ‘n pad vir die volk gemaak deur die Rooisee? Deur Sy asem!! Met ander woorde wat staan voor jou vandag, het jy ‘n see wat verdeel moet word? Die asem van Abba Vader maak ‘n pad. Hoe kry ek hierdie asem van Abba Vader om ‘n pad te maak ….. die hele Woord van Abba Vader is Sy asem!! Met ander woorde staan jy vandag voor ‘n see in jou lewe …. maak Abba Vader se Woord oop en Abba Vader sal ‘n pad vir jou oop blaas met Sy asem. Dan sê die Woord die vyand het hulle agtervolg en hulle probeer inhaal en Abba Vader het geblaas en die see het hulle oordek, soos lood het hulle gesink. Met ander woorde een blaas van Abba Vader is genoeg om die vyand te vernietig in jou lewe. Maak nie saak hoe groot jou Goliat is nie. Hoe groot is ons God!! Een blaas van Abba Vader is genoeg!! Dan sê Yeshua in Joh 20:21-22 “Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook. En nadat Hy dit gesê het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang die Heilige Gees.”

Abba Vader se asem gee krag en jy sal krag hê wanneer die Heilige Gees jou vul. Hoor gou gou weer ….. Hoe het die dissipels die Heilige Gees  ontvang? Yeshua het op hulle geblaas. Hoor dan sê Paulus in Fil 4:13 “Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.” Abba Vader se Woord is Sy asem wat orde bring en wat ons krag gee! So hoekom nie ons antwoorde daarin gaan soek nie? Kom ons bid saam:
Abba Vader, Skepper van my hart ek loof en prys U. Vader dankie vir U asem, U Woord wat orde bring en wat ons die krag gee. Vader ek smag ….gee my meer en meer van U, U Waarheid en U Woord. Mag U Woord vir ons soos heuning in ons mond wees.  U Woord Abba Vader is die lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad. Leer my net U waarheid en U geheimenisse in U Woord. Meer en meer van U Pappa God. Ek bid dit in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Seun van YHVH. Amen. Shalom.

Audio Boodskap

X

Right Click

No right click