Teken In

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis

2 Tim 3:16-17
“Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.”

Het jy antwoorde nodig? Sit jy dalk op ‘n plek en jy voel soos droe bene? Jy weet nie waantoe of hoe nie? Of ‘n ander vraag: Lewe ek en jy ‘n lewe van volheid deur die geskrewe woord van Abba Vader? Ons weet Abba Vader se Woord sê Sy Woord is brood vir ons geestelike lewens. Die Woord sê ook Abba Vader se Woord is water en lug…. die asem van Abba Vader, vir ons. So as ons daaroor dink, hoeveel dae kan ons gaan sonder kos? Dit is bepalend van mens tot mens maar studies toon tussen 40 en 80 dae sonder kos. Hoe lank kan ons sonder water? Weereens bepalend van mens tot mens maar studies toon tussen 4 en 12 dae. Okay so hoe lank kan ons sonder suurstof of lug? Tussen 4 tot 8 minute. Die wereld rekord sonder asem is so net oor die 6 minute, so vir die meeste van ons sal dit net ‘n paar minute vat sonder suurstof. So was jy al ooit in ‘n plek waar jy verskriklik gesukkel het om asem of suurstof te kry? Of partykeer wanneer jy so hard oefen dat jy uit asem uit hardloop want jy sit jou liggaam (die tempel van die Heilige Gees) onder druk en dit veroorsaak suurstof te kort want die lug raak te dun. Veral as jy lanklaas geoefen het nê?

Ek wonder hoeveel van ons as kinders van Abba Vader loop uit asem uit wanneer ons onder 'n bietjie druk, stres of vrees kom, want die lug is dunner in ons geestelike wandel saam met Abba Vader en ons hardloop uit asem uit en dit alles omdat ons nie genoeg tyd spandeer in die geskrewe woord van Abba Vader nie. Abba Vader se Woord sê in 2 Tim 3:16-17 “Die hele Skrif is deur God ingegee …..” Die King James sê: “All scripture is given by inspiration of God….”. Hierdie “given by inspiration” is in Grieks een woord wat beteken: “to build our lives on, for reproof, for correction, for instruction in righteousness". So as dit letterlik vertaal word sal 2 Tim 3:16 sê:  "all Scripture is God breathed". Die Griekse woord hier is "theopneustos". Wow so ……. "All Scripture is God breathed". Met ander woorde as ons die Woord van Abba Vader lees, daarna luister  …. luister ons na die asem van Abba Vader, is dit nie? So … ek asem Abba Vader se Woorde in as ek dit lees. Ek vul my eintlik self met Abba Vader se asem as ek Sy Woord lees. Wow!!
Dan hoor wat sê Esegiel in Ese 37:1 “Die hand van die HERE was op my, en Hy het my uitgebring deur die Gees van die HERE en my neergesit in die laagte; en dit was vol bene. En Hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe; en kyk, daar het ‘n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor. Toe sê Hy vir my: Mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord: Here HERE, U weet dit. Daarop sê Hy vir my: Profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle: Dor bene, hoor die woord van die HERE! So spreek die Here HERE tot hierdie bene: Kyk, Ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word.” Die Hebreeuse woord vir profeteer is “naba” wat beteken om onder die inspirasie van Abba Vader te praat, om ‘n spreekbuis vir Abba Vader te wees. Onthou 2 Tim 3:16 sê as ek die Woord lees, asem ek Abba Vader se asem in, so die Woorde wat ek lees is Abba Vader se asem. Dit is presies wat profeteer beteken. Om nie jou eie woorde te spreek nie of jou eie opinie te deel nie maar Abba Vader se Woorde te spreek. Abba Vader sê” “Profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle: Dor bene, hoor die Woord van Abba Vader! So spreek Abba Vader tot hierdie bene: Kyk, Ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word.”

Hoekom deel ek hierdie? Abba Vader leer my ‘n paar dinge oor die geskrewe Woord van Abba Vader, wat Abba Vader se asem self is, en die eerste ding is, Nr 1: die geskrewe Woord van Abba Vader bring begrip. In Ese 37:3 staan “Toe sê Hy vir my: Mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord: Here HERE, U weet dit.” Met ander woorde Esegiel sê eintlik hy weet nie, maar U weet dit. Hy het nie geweet nie totdat die asem van Abba Vader gekom het. Job 32:8 sê “Maar dit is die Gees in die mens en die asem van die Almagtige wat hulle verstandig maak.” Volgens hierdie skrif is dit duidelik dat dit die asem van Abba Vader is wat ons verstandig maak en begrip gee en ons weet die Woord van Abba Vader is Sy asem. Dink gou hieroor ….. het jy al ooit dalk die volgende gesê: “As ek net verstaan waardeur ek nou moet gaan dan sal dit vir my dalk net beter wees, maar ek verstaan nie? As ek net verstaan …. sal ek dit deurmaak?” Ah …. die Woord van Abba Vader gee ons begrip!!! As ons Abba Vader se Woord lees sal ons begrip kry. Dan hoeveel keer het jy nie al iets in Abba Vader se Woord gelees of na ‘n preek geluister en dan dink jy sjoe dis presies waardeur ek nou gaan nie?

Of kom ek vrae ‘n ander vraag: “kan my en jou huwelik lewe?” Abba Vader se Woord sê in 1 Pet 3:7 vir ons manne: “ons moet verstandig met die vroulike geslag saamlewe”. Met ander woorde sonder die asem van Abba Vader, die Woord van Abba Vader sal ons nooit kan nie. Dit werk altwee kante toe, vrouens julle sal ook nooit julle mans kan verstaan nie sonder Abba Vader se asem nie want dis die Woord van Abba Vader wat ons begrip gee. Ja, ek herhaal die Woord van Abba Vader gee ons begrip en maak ons verstandig en Luk 24:45 sê: “Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan.” Wanneer Abba Vader ons verstand open verstaan ons die Woord van Abba Vader. Met ander woorde ek gaan nie my huweliksmaat of my kinders verstaan as ek nie die eienaar se handleiding lees en bestudeer nie. Die Woord van Abba Vader, Sy asem gee ons begrip en maak ons verstandig. Daarom hoekom nie meer en meer tyd in Sy Woord spandeer nie? Ek weet nie waardeur jy vandag gaan nie ….. ek weet nie in watse woestyn jy is nie maar wat jy nodig het …. wat jou droe situasie of jou droe bene nodig het ….. is dat jy Profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle: “Dor bene, hoor die woord van die HERE! So spreek die Here HERE tot hierdie bene: Kyk, Ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word.” Abba Vader se Woord is my en jou antwoord want dit bring begrip!! Is dit Woord van Abba Vader nie dalk net belangriker as die kos, die water of die asem wat ons in asem nie?Kom ons bid saam:
Abba Vader, Skepper van my hart, ek loof en prys U. Dankie dankie Pappa God vir U Woord, wat U asem is. Abba open my verstand om U Woord te verstaan. Leer my U geheimenisse in U Woord en gee vir my ‘n teachable spirit. Meer en meer van U Pappa God. Ek bid dit in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Seun van YHVH. Amen. Shalom.

Audio Boodskap

X

Right Click

No right click