Teken In

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis

Ps 107:20
"Hy het Sy Woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile red."

Yeshua het in Markus 4 die gelykenis vertel van die saaier en ons het gister gesien dat die voëls van die hemel verteenwoordig die onrein of demoniese geeste. Regdeur Abba Vader se Woord gebruik Abba Vader simbole in die natuurlike sodat ons dit kan verstaan in die Gees. Ons het ook gesien hoe Abba Vader in Daniel 4 vir die koning 'n droom gee met die boom wat al hoe groter word en die voëls van die hemele wat op sy takke kom sit en hoe die wilde diere in sy skaduwee kom staan. Dis die prentjie wat Abba Vader vir ons skets van die kerk wat gemeng is met die dinge van die wêreld en hoe Abba Vader gaan oordeel bring oor hierdie wêreldse kerk / boom en hoe Hy dit gaan kom afkap. Dan vertel Yeshua 'n ander gelykenis en sê in Mat 13:31-32 "Die koninkryk van die hemele is soos ‘n mosterdsaad wat ‘n man neem en in sy land saai; wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en ‘n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke.”

Is dit moontlik dat Abba Vader ons wil leer dat as ons Sy Woord, Sy koningkryk verkondig moet ons dit doen soos wat Yeshua Sy Seun ons geleer het? Deur jouself te bekeer (repent), jou kruis op te tel en Yeshua te volg, om in verbond te lewe. Deur jouself oor te gee, weg te draai van sonde en om te lewe in verhouding, in verbond, met Abba Vader. Daar is miljoene mense vandag wat hulself kinders van Abba Vader noem of Christenne maar gaan nie kerk toe nie, lees nie Abba Vader se Woord nie of lewe nog net soos altyd in sonde. Is dit nie dalk hierdie massiewe groot wêreldse kerk / boom wat dit vir jou verkondig ... jy kan maar lewe net soos jy wil nie? Dis in hierdie groot kerk, waar mense dink hulle is Christenne waar die voëls van die hemel (demoniese geeste) kom bly in hulle takke en in die boom se skaduwee. Met ander woorde die vyand met sy demoniese geeste is meer onder die Christenne as wat ons besef. Dis ironies hoe mense sê maar Christenne kan nie in slaverny van demone wees nie, maar die vraag is na wie is die vyand en demone dan opsoek?

Hulle is nie opsoek na die kinders van die wêreld nie, die het hulle reeds, nee, hulle is opsoek na die kinders van Abba Vader om die liggaam van Yeshua (kerk) te kom verslind. As hulle die kinders van Abba Vader in slawerny kan kry dan kan hulle die kinders van Abba Vader stop om Yeshua vir die wêreld te wees. Ese 31:6 sê "Al die voëls van die hemel het nes gemaak in sy takke, en al die wilde diere van die veld het onder sy takkies aangeteel, en allerhande groot volke het onder sy skaduwee gaan sit." Die voëls en die wilde diere verteenwoordig onrein of demoniese geeste. Dan sê Abba Vader in Deut 7:22 KJV "And the Lord thy God will put out those nations before thee by little and little: thou mayest not consume them at once, lest the beasts of the field increase upon thee"

Hier word gepraat van toe die kinders van Israel die beloofde land moes inneem en
hulle die vyande en al die nasies om hulle moes uitdryf. Ons weet Abba Vader se volk is gered deur die bloed van die pasga lam wat ons gevier het 'n paar maande terug volgens Abba Vader se Woord, Sy feeste. Die volk is toe deur die Rooi See wat die doop in water verteenwoordig en Abba Vader het aan hulle verskyn op berg Sinai waar Abba Vader vir hulle die wette, Sy Woord gegee het. Die volk is van daar af deur die woestyn na die beloofde land. Toe hulle die beloofde land intrek was alles nie perfek nie. Hulle moes nogsteeds die vyand uit hulle land en volk uitdryf die heeltyd. Verteenwoordig hierdie land nie my en jou liggaam dalk nie? Want ons is gered deur die bloed van die Lam. Ons is gedoop deur water, ons het Abba Vader se Woord gekry en nou moet ons die heeltyd die vyand uitdryf.

As ons die heeltyd die vyand uitdryf uit ons land, uit ons liggaam sal ons oorwinning behaal. Met ander woorde ons dryf die vyand uit ons liggaam uit en Abba Vader sê hier is hoe julle dit gaan doen "by little and little". Abba Vader sê ons moet die ongediertes voor ons uitjaag en nie hou nie, bietjie vir bietjie sodat die ongediertes nie teen jou die oorhand kry nie. Dan sê Yeshua in Mat 12:43-45 "En wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Dan sê hy: Ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit LEEG, uitgevee en versier. Dan gaan hy en neem sewe ander geeste slegter as hy self met hom saam, en hulle kom in en woon daar; en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. Só sal dit ook wees met hierdie bose geslag.”

Die huis verteenwoordig my en jou liggaam, die tempel en die onreine geeste is onder andere die gees van wellus en die gees van hoogmoed of trots. Met ander woorde Abba Vader sê Hy gaan my en jou verlos van hierdie ongediertes bietjie vir bietjie sodat die ongediertes nie teen my en jou die oorhand kry nie en dan kom leer Yeshua ons as ons verlos is van hierdie ongediertes sal hulle terugkom en weer wil
inkom. As hierdie ongediertes terugkom en my en jou skoon vind, bekeer en skoongewas met die bloed van die Lam en sekere dinge het ek en jy in ons lewens
uitgesorteer maar is LEEG sal hierdie ongediertes terug kom en sewe ander geeste saam bring. Het dit al ooit met jou gebeur? Of het jy al ooit iemand geken wat in slawerny is met iets - miskien dalk 'n verslawing en hy het vry gekom net vir 'n kort rukkie, toe gaan hy weer in verslawing in en hierdie keer was dit erger as vroeër?

So, wat is die sleutel? Wat is die antwoord? Wanneer Abba Vader jou verlos, jy word bekeer en jy word skoongewas met Yeshua se bloed het jy nodig om jouself te voed met Abba Vader se Woord. Jy kan nie LEEG wees nie, jy moet gevul word met die Woord van Abba Vader. Die Woord van Abba Vader is die enigste ding wat die vyand verslaan. Soos wat jy vrykom bietjie vir bietjie hou jy aan om jou te vul met Abba Vader se Woord. As die gees dan terug kom sien hy jy is gevul met Abba Vader se Woord en daar is nie plek vir hom en sewe ander geeste nie. Met ander woorde hoe kry ek hierdie ongediertes uit my uit? Met die Woord van Abba Vader, dag vir dag....bietjie vir bietjie!! Sukkel jy met pornografie of die gees van wellus en weet nie hoe om daarvan ontslae te raak nie? Abba Vader se Woord leer, bekeer jouself en dan vul jy jou daagliks met Abba Vader se Woord sodat as daardie geeste terug kom hulle jou nie leeg kry nie. Die Woord van Abba Vader is meer as net woorde en is baie baie belangriker as wat ons dink dit is. Abba Vader se Woord is die sleutel wat ons vrymaak. Ps 107:20 sê "Hy het sy woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile red."

IMG 20170802 WA0012

Kom ons bid saam:
Abba Vader, Yahweh Elohim, ek loof en prys U. Vader ek is honger vir meer en meer van U Woord. Vader ek besef hoe belangrik U Woord in my lewe is. Vergewe my dat dit nie so 'n belangrike prioriteit in my lewe gehad het nie, en leer my dat dit van vandag die belangrikste prioritiet in my lewe sal wees, want as ek U Woord lees is dit U wat met my praat. Vader kom was my skoon met U Woord en jaag al die ongediertes in my lewe uit en kom vul my met U asem, U Woord. Meer en meer van U Pappa God. Ek bid dit in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Seun van Yahweh.
Amen. Shalom.

Audio Boodskap

X

Right Click

No right click