Teken In

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis

Matteus 25:1
“Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet.”

Abba Vader se bestemde tyd, Sy vyfde fees, Sy afspraak met ons as Sy kinders is môre aand 9 September tot Maandag aand 18h00. So het jy al ooit hieroor gewonder: hoe het die 10 maagde geweet om uit te gaan en te gaan wag vir hulle bruidegom? Want Yeshua sê in Mat 24:36 "Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen." Het die maagde ook nie die dag of die uur geweet nie maar het wel geweet in watter seisoen want Yeshua sê hulle het hul “lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet”. M.a.w daar was ‘n afwagting en ‘n wete van die bruidegom se koms. Die vraag is egter is dit moontlik vir iemand wat uitsien na die wederkoms van Yeshua om verlore te gaan? Is dit moontlik dat mense wat baie lief is vir die Waarheid, en wat graag met kinders van Abba Vader wil vriende wees, om verlore te gaan? Jy sien ons is almal sondig, en daar was tien maagde maar wat was die verskil tussen hierdie tien maagde? Hoor gou-gou daar is ‘n gevaar dat jy kan verlore gaan terwyl jy uitsien na die wederkoms van ons Bruidegom Yeshua want onthou al tien die maagde het uitgegaan en het geweet Yeshua se koms is naby. Ek dink nie daar kan enige twyfel wees dat Yeshua se koms baie baie naby is nie want Jakobus sê in Jak 5:8 “Julle moet ook geduldig wees; versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby.” Ja die wederkoms van Yeshua is naby!! So eerstens moet ons net besef dit was 10 maagde en om ‘n maagd te wees sê Ope 14:4 vir ons “Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein.” Dan in Ope 17 lees ons van die hoer wat op ‘n dier sit. Johannes sê dat sy die nasies van die wêreld dronk gemaak het met die wyn van haar onsedelikheid. Met ander woorde, haar leerstellings het die menigtes teologies dronk gemaak.
 
So die tien maagde wat vir die koms van die bruidegom wag het hulle nie met die valse leerstellings van die slegte vrou van Openbaring 17 besoedel nie. Hulle het nie geestelike owerspel met die leuen gepleeg nie. Die leerstellings, die Waarheid is maagdelik rein. Maar hier is nogsteeds ‘n gevaar leer Yeshua ons want dis moontlik om die waarhede te weet van Abba Vader se Feeste maar nogstans van Yeshua te vergeet. Onthou vir 1500 jaar het die volk van Abba Vader die feeste van Hom gevier maar het Yeshua heeltemal gemis toe Hy die feeste kom vervul het. Net so kan ons weet van Yeshua se wederkoms maar nogsteeds dwaas wees en Yeshua ons bruidegom mis. Of kan ek dit anders stel … dit is moontlik dat ek in die waarheid is maar dat die Waarheid nie in my is nie. Hoor gou -gou al tien hierdie maagde het dan ook elkeen hulle lampe geneem en Ps 119:105 sê “U Woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad.” Met ander Woorde hierdie 10 maagde het geweet hoe belangrik dit is om die Woord te ken en om die Woord te bestudeer en daarom weet hulle dat die tyd aangebreek het vir hul bruidegom se koms want hulle gaan wag hul Bruidegom in. Onthou Yeshua vertel hierdie gelykenis aan Sy dissipels en hulle het goed geweet waarvan Yeshua praat want hoe dit gewerk het in ‘n Hebreeuse huwelik is in kort as volg. Hoor gou volgens die Hebreeuse gebruik, as die Bruidegom die bruid kom vra het om te trou en vir haar die huwelikskontrak (die katuba) gebring het, en die prys aanvaar is wat Hy sou betaal en Sy van die beker sou drink was dit haar Ja antwoord. Na die verlowing sou die bruidegom eers terugkeer na sy vader se huis om ‘n bruidskamer vir sy bruid te bou. Dan eers na voltooiing en goedkeuring deur die vader, sal die bruidegom sy bruid in die nag gaan haal. Hoor gou gou Hy kondig sy koms dan deur basuingeklank aan maar van die presiese dag en die uur weet sy bruid nie, maar sy moet te alle tye haar gereed hou met ‘n olie lamp wat in haar venster brand as teken van haar gereedheid.
 
In Joh 14:2 sê Yeshua "In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is." Dan sê Yeshua ook Hy sal ons kom haal en hoor wat sê Hy in Mat 24:36 "Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen." Die bruid, ons, moet ons egter te alle tye gereed hou vir die koms van die Bruidegom. Die Bruidegom Yeshua sal net so Sy aankoms met die blaas van ‘n ramshoring aankondig (1 Kor. 15:51). Dit is die teken vir die bruid dat die uur van haar huwelik aan gebreek het. As die Bruidegom dan Sy bruid kom haal het het Sy Hom gevolg tot by die Bruidegom se huis. Jy sien ek en jy is die bruid van Yeshua en my en jou verhouding met ons Bruidegom Yeshua kan met die bybelse en Hebreeuse huwelik vergelyk word!! Yeshua vertel en sê in Sy gelykenis in Mat 25:2 “En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas. So wat is die verskil tussen ‘n onverstandige en ‘n verstandige maagd? Hierdie is baie belangrik want die onverstandiges sal nie deel hê aan die bruilofsfees nie. Yeshua se verder in Mat 25:3-4 “En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hul lampe geneem.” Die groot verskil tussen die onverstandige en ‘n verstandige is die hoeveelheid olie wat by hulle was. Die met die baie olie, die ekstra olie word die verstandiges genoem en hulle kon die bruilof bywoon en onverstandiges wat nie genoeg olie gehad het nie gaan vir ewig verlore. Met ander Woorde dis nou so so belangrik om nou ons self af te vra: Het ek en jy genoeg olie? So wat beteken dit om genoeg olie te hê?
 
Abba Vader se Woord verduidelik vir ons in Sagaria 4 die betekenis van olie. Hoor gou gou Sagaria sien twee olyfbome wat goue olie met goue pypies na ‘n houer by ‘n kandelaar (Menora) vervoer. Vanaf hierdie houer word die olie met ander pypies na die sewe lampe van die kandelaar of menorah vervoer. Die olie wat dan in hierdie lampies brand het lig in die heiligdom verskaf. Sagaria wou weet wat dit alles beteken en Sag 4:6 gee ons die antwoord: “Toe sê hy vir my: Hier is die boodskap van die Here aan Serubbabel: Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige.” Jy sien die olie in die lampies van die tien maagde, is ‘n voorstelling van die Heilige Gees. Dit is alleen deur die Heilige Gees in my lewe dat ek kan oorwin. In my en jou krag sal ons nooit slaag nie, alleenlik deur die krag van die Heilige Gees in ons lewens, sal ons slaag. So hoeveel olie het ek en jy? Hoe Gees-vervuld is ons want Yeshua gaan verder en sê in Mat 25:5 “En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.”Ons leef nou in die tyd net voor die koms van Yeshua en in die seisoen. Miskien kom Yeshua of miskien bly ons Bruidegom nog bietjie langer weg as wat ons verwag maar die vraag is is ons gevul of het ons dalk nie aan die slaap geraak nie? Net so … op hierdie stadium kan daar nie ‘n verskil gesien word tussen die vyf dwase maagde en die vyf wyse maagde nie. Ons almal slaap. Ons is almal aan die slaap en ons besef nie hoe naby die wederkoms van die Bruidegom werklik is nie. Yeshua leer ons in hierdie gelykenis dat Hy ons Bruidegom wel gaan kom. Sommige sal gereed wees om saam met Hom die bruilof te vier, maar ander sal nie gereed wees nie. Sommige gaan ekstra olie hê, maar ander sal nie genoeg olie hê nie. Hoor wat sê Yeshua in Mat 25:6 “En middernag was daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!”
 
Ahh Stem jy nie dalk saam dat die middernag verwys na die tydperk waarin ons nou leef nie wanneer al hierdie geboorte pyne se frekwensie so geweldig is nie? Dit is donkerder as wat dit nog ooit voorheen in die geskiedenis van die wêreld was en enige tyd binnekort kan ons die Shofer hoor van ons Bruidegom wat Sy bruid gaan kom haal. Dis donker …. die tekens is orals ons weet nie watter uur of watter dag nie maar ons weet elkeen … die luide geroep van die Bruidegom kan nou enige oomblik gehoor word. Die vraag is is ons reg? Kan jy vir een oomblik gou indink …. Jy word wakker en baie vir wie jy lief is en wat in verbond met Abba Vader is …. Is weg? Kan jy dink jy het die wegraping gemis? Hoekom ‘n kans waag? Hoekom nie nou vra vir ekstra olie voor dit te laat is nie? Jy sien as daar olie in my en jou is, genoeg olie, die olie van die Heilige Gees, sal ons gereed wees om ons Bruidegom te ontmoet. Is ons reg is daar nie dalk nou nog iets in ons lewens wat nie daar mag wees nie? Dis nou die tyd om dinge reg te maak want more kan vir ewig te laat wees. Wil jy nie opnuut vir Abba Vader vandag vra om sy asem, die Heilige Gees in jou te blaas nie? En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet!!
 
Kom ons bid saam:
Abba Vader, Skepper van Hemel en aarde, ek loof en prys U. Vader ek het nodig vir meer en meer van U olie. Kom vul my Pappa God met U asem …U Heilige Gees … meer en meer van U Pappa God. Vader ek wil nie slaap nie, ek wil my ore spits ek smag om my Bruidegom te sien. Show me Your glory. Meer en meer van U. Vader U is my Pottebakker, ek gee my alles, ek surrender alles vir U. Ek bid dit alles in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Seun van Abba Vader. Amen. Shalom.

Audio Boodskap

X

Right Click

No right click