Teken In

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis

Mat 24:36
"Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen."

Wat as ons nie die dag of die uur nie weet nie soos Yeshua sê nie maar Abba Vader wys ons wel in Sy Woord die Seisoen? Het jy al ooit op TV gesien as hulle een van hierdie groot geboue sloop? Wat hulle doen is hulle plant plofstof baie strategies in hierdie gebou en dan op ‘n bepaalde tyd …. kom ons sê hulle beplan om hierdie gebou te sloop met hierdie plofstof môreaand 18H00 en kom ons sê jy hoor 17H45 van jou familie en vriende is baie naby aan hierdie gebou? Wat sal jy doen … want jy weet as hierdie plofstof skiet 18H00 is daar 18H10 niks meer van die gebou oor nie. Die vraag is as ek en jy dalk nog vroeër weet hulle beplan een of ander tyd binnekort om die gebou te sloop sal ek en jy nie alles in ons vermoë doen om almal wie ons ken te vertel van hierdie gebou wat gaan ontplof nie? Is dit nie so nie ons sal almal laat weet om nie daar naby te kom nie. Netso het Yeshua ons kom waarsku van sekere gebeure en het gesê as dit en dit gebeur moet julle weet die eindtyd is baie naby. Wat as ek vir jou sê die eindtyd is baie baie naby en dat dit wat Jakobus sê so so waar is in Jak 5:8 “Julle moet ook geduldig wees; versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby.”

Daar is hierdie opgewondenheid ….. die Gees en die bruid sê: “Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet.” Hoor gou gou ons leef in die seisoen waar profesieë oor eindtydgebeure voor ons oë bewaarheid word. Die derde, en die laaste feesseisoen in Abba Vader se jaarlikse siklus van afsprake met Sy kinders is op ons voorstoep en is heenwysings en afbeeldings wat deel uitmaak van eindtyd gebeure en dis hier. Yeshua sê ons sal dit sien want dit sal al hoe meer wees soos geboorte pyne waarna ons nou gaan kyk. Maar dit is noodsaaklik dat ek en jy die profetiese betekenis van hierdie laaste afsprake van Abba Vader moet gedenk en verstaan, naamlik die Fees van Trompette, die Dag van Versoening en die Fees van Tabernakels. Hierdie afsprake (feestye) word voorafgegaan deur ‘n tydperk van selfondersoek, berou en verootmoediging bekend as Teshuvah (Bekeer). Abba Vader sê vir Moses in Lev 23:2 “Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: Die feestye van die HERE wat julle moet uitroep as heilige samekomste dit is my feestye.” Abba Vader het sewe feestye, en soos onder meer in Levitikus 23 uiteengesit word, wat in drie fees seisoene verdeel word, naamlik: Pesag, wat bestaan uit drie opeenvolgende feeste, naamlik Paasfees (Pasga), Fees van Ongesuurde Brode en die Fees van die Eerstelingsgerf (Eerstelinge). Hierdie gebeur alles in die tyd van Pasga (Paasfees) soos ons dit ken. Dan die tweede feesseisoen wat net bestaan uit een fees nl: Shavuot ook bekend as Pinksterfees (Fees van Weke). Dit gebeur presies vyftig dae, sewe weke na Pasga.
Dan die derde feesseisoen wat Sondagaand aand 9 September begin nl: Sukkot ook bekend as die Loofhuttefees wat bestaan uit drie opeenvolgende feeste, naamlik: Die Fees van die Trompette (Yom Teruah; Rosh Hashanah), Die Fees van Versoening (Yom Kippur) en die Fees van Tabernakels (Sukkot).

In totaal het Abba Vader dus jaarliks sewe formele afsprake met Sy volk, met Sy kinders – ontmoetings waar Hy die inisiatief neem en ‘n uitnodiging aan elkeen van Sy kinders, ons, rig. Die feit dat ek dit nooit as kind geken het nie maak nie dat die uitnoding nog steeds daar is vir Sy kinders nie. Daar word egter deurgaans verwys na die sewe feestye waar die getal sewe “7” op die voltooiing van Abba Vader se verlossingsplan dui. Die eerste twee feesseisoene, en dus die eerste vier bestemde tye, naamlik Pesag, Fees van Ongesuurde Brode, Fees van die Eerstelingsgerf en Shavuot (Pinksterfees) is reeds deur Yeshua met Sy eerste koms na die aarde vervul. Hoor gou-gou: Yeshua is die Pasgalam wat vir ons geslag is om ons te bevry van die slawejuk van sonde (Pesag - Yeshua het presies vervul); Yeshua is die Ongesuurde Brood; die Een sonder sonde en die Brood van die Lewe wat in al ons behoeftes van gees, siel en liggaam voorsien. (Fees van Ongesuurde Brood - Yeshua het dit presies vervul); Yeshua is Abba Vader se eerstelingsgerf; die eerste om uit die dood op te staan en die eerste van Abba Vader se oes wat deur die genade in Yeshua ingesamel word. (Fees van Eerstelinge - presies deur Yeshua vervul); Yeshua het opgevaar na die hemel sodat ons die Heilige Gees kon ontvang om hier op aarde as geregverdiges in krag en gehoorsaamheid volgens Abba Vader se onderrig en instruksies (Abba Vader se Woord) te leef (Pinkster - presies deur Yeshua vervul).

Hierdie laaste feesseisoen (wat Sondag aand 18h00 begin) bestaan uit die Fees van Trompette, is ‘n heenwysing (rigtingwyser) na Yeshua se wederkoms as die Koning van konings en as die Leeu van Juda!! Die Een wat Abba Vader se parskuip sal trap (Openbaring 19:15) en wat sal kom om vir ewig te regeer. Daarom is hierdie laaste seisoen van afsprake met Abba Vader van so groot belang en moet ons die betekenis daarvan verstaan! Dit is ‘n heenwysing en afbeelding van eindtyd gebeure en van die wederkoms van ons Verlosser Yeshua. Dit is ‘n kleedrepetisie vir die afspraak wat Abba Vader die Almagtige met my en jou het. Die feit dat die eerste vier feeste presies volgens profesie op die aangewese datums vervul is, is bevestiging en bewys dat die drie oorblywende feeste of afsprake ook presies volgens profesie vervul sal word. Dit moet vir ons as kinders van Abba Vader ‘n blye verwagting en ‘n salige hoop op die wederkoms van Yeshua ons Messias wees. Hoor gou gou ek en jy wat Abba Vader se Feestye gedenk, sal Yeshua herken by Sy wederkoms. Ons sal kan onderskei tussen die ware en die Anti-messias, want Abba Vader se feestye (mo’edim) en kleedrepetisies (miqar’ot) is ‘n heenwysing en afbeelding van Yeshua, Die Gesalfde Een, en Abba Vader se totale verlossingsplan. Abba Vader het sy feestye met ‘n doel ingestel en Yeshua sê Luk 24:44 “Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word.”

Abba Vader sê vir Moses in Lev 23:24 “Spreek met die kinders van Israel en sê: In die sewende maand, op die eerste van die maand, moet dit vir julle ‘n rusdag wees, ‘n gedenkdag deur basuingeklank, ‘n heilige vierdag. Géén beroepswerk mag julle doen nie; maar julle moet aan die HERE ‘n vuur offer bring”. Met ander woorde, ons vier dit as ‘n gedenkdag, ‘n rusdag en ‘n heilige vierdag en dan sê Abba Vader geen beroepswerk mag julle doen nie. Hierdie Fees van Trompette is net een dag en begin nou Sondagaand 9 September 18h00 tot Maandagaand 18h00. Yeshua sê egter in Joh 14:23 “As iemand My liefhet, sal hy My woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.” As hierdie Feeste of afsprake wat Abba Vader met ons het wat voorlê ‘n heenwyse is na Yeshua ons Bruidegom se tweede koms … is ek en jy as Bruid reg? Mag ons ons selfondersoek, verootmoediging, berou en bekeer (Teshuvah). Mag ons terugdraai en Yeshua ons Bruidegom volg!! Soos ‘n bruid uitsien met afwagting en opgewondenheid na haar troudag en Bruidegom so is daar hierdie afwagting en opgewondenheid in die bruid van Yeshua!!
Dan Yeshua sê wanneer Sy wederkoms in die eindtyd naby is sal sekere dinge onder ander aardbewings soos geboortepyne wees (Mat 24:8). Hoekom praat Yeshua spesifiek van geboortepyne, hoekom nie ‘n ander soort pyn nie? Want een van die eienskap van geboortepyne is die frekwensie van die pyne vermeerder hoe nader dit aan die geboorte kom. Dit is hoe Dokters bepaal hoe ver die bevalling gevorder het. Dokter sal vra: “Hoe ver is jou pyne uitmekaar uit?” Daarom wanneer hierdie frekwensie van gebeurtenis vermeerder waarvan Yeshua ons waarsku onder andere aardbewings moet ons nie blind wees nie en ons moet weet Yeshua se wederkoms is baie baie naby. Ja Sy tyd kom al hoe nader. As ons kyk na aardbewings waaroor Yeshua ons waarsku is daar nog altyd aardbewings maar kyk na die frekwensie vandag. Van die negende eeu tot die negentiende eeu (‘n duisend een honderd jaar) was daar net vyf aardbewings bo 7 op die Richterskaal. Van 1900 tot die jaar 2000 (‘n honderd jaar) en daar was 683 aardbewings. Van die jaar 2000 tot 2010 (die tydperk word al hoe kleiner .. net 10 jaar) was daar 3406 aardbewings bo 7 op die Richterskaal. Maar hoor gou gou hier van 2006 tot en met 2016 was daar 295,000 aardbewings bo 7 op die Richterskaal. Met ander woorde dit is tagtig elke dag regoor die wêreld.
So wat is besig om te gebeur met die frekwensie van aarbewings? Yeshua sê aardbewings sal soos geboortepyne kom. Hoor my asb…. jy kan nie bekostig om vandag enige iets verder te doen as jou saak met Abba Vader nie reg is nie. Dit is nie die moeite werd nie! Kies vandag vir Yeshua as jou Koning, Verlosser en Bruidgom! Jy het nou ‘n keuse!

Kom ons bid saam:
Abba Vader, Skepper van my hart, ek loof en prys U. Pappa God hier is my hart, ek “surrender” my alles en kom was my met U Woord. Abba Vader ek wil terugdraai na U toe en net doen wat U Woord my leer, want ek is so lief vir U. Yeshua U is my bruidegom en ek kan nie wag vir U koms nie. Kom Yeshua kom. Ek bid dit in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Seun van Yahweh. Amen. Shalom.

Audio Boodskap

X

Right Click

No right click