Die Opdrag

Mat 10:7
“En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom.”

Luk 19:8
“Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes; en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug.”

Mat 10:16
“Kyk, Ek stuur julle soos skape onder die wolwe in; wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe.”

Luk 15:10
“So, sê Ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer.”

2 Pet 1:10
“Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak; want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie.”

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis          

X

Right Click

No right click