Bid Sonder Ophou

Num 12:3
“Maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem.”

Han 12:5
“So is Petrus dan in die gevangenis bewaak; maar daar het ‘n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan”.

Spr 28:9
“Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is ‘n gruwel”.

Jakobus ‪5:16-18
“Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking. Elia was ‘n mens net soos  ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit drie jaar en ses maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer”.

Joh 3:16
“Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê”.

Joh 15:5
“Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie”.

Rom 8:26-27
“En toe kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugting. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoelinge van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.

Matt 21:22
“En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo”.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis          

X

Right Click

No right click