Teken In

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis

Fil 4:7
“En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.”

Ons weet die nommer een verantwoordelikheid van elke kind van Abba Vader is ….bewaak jou hart. Guard your heart!! Ons het gister gesien hoe die koning van Israel in die middel van die oorlog vir die soldaat kom sê het: “Bewaak hierdie man; as hy ooit gemis word, sal jou lewe in die plek van sy lewe wees, of jy sal ‘n talent silwer moet betaal.” Met ander woorde in hierdie oorlog, in hierdie “battlefield” sê die koning vir hierdie soldaat jou primêre, jou grootste verantwoordelikheid is om hierdie man te bewaar. Wat gebeur toe? Toe die stof gaan lê en die oorlog is verby toe kom die koning terug en wou toe weet waar is hierdie man wat die soldaat moes bewaar het.  Ons het gesien die man het ontsnap en hoe die soldaat vir die koning sê: “…. Onderwyl u dienaar hier en daar besig was, het die man verdwyn.” Die soldaat was so besig hier en daar dat sy aandag afgelei is en dat hy nooit die man bewaar het nie!! Maar let wel die soldaat was nie ‘n slegte mens nie …. Hy was net ‘n besige mens.

Ons moet verstaan hierdie soldaat was in die middel van ‘n oorlog en net so is ek en jy vandag in ‘n geestelike oorlog. Ons het huweliksmaats en ons het kinders om na om te sien. Ons het elkeen ons eie werke wat al hoe meer en meer van ons tyd verlang. Ons het soveel ander verantwoordelikhede en ons kan net so so besig raak. Dis so maklik om hier en daar so besig te raak dat as ons nie dissipline toepas nie …. hoe minder dink ons soos die soldaat aan die man wat ons nommer een verantwoordelikheid is om te bewaar. Jy sien die koning het geweet die man moet bewaar word daarom het die koning dit die soldaat se nommer een verantwoordelikheid gemaak. Netso waarsku ons Koning ons om ons te bewaar teen die wellus van die vlees. Hoor wat sê Paulus in Rom 7:18-19 “Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie; want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek.” Dis so so maklik om besig te raak met soveel ander goed en die vraag is wat het vir jou belangriker geraak as tyd saam met Abba Vader? Wat is jou hart se klop?

Ons verantwoordelikheid is om onsself, ons harte, te kry om tyd te spandeer in Abba Vader se Woord, Hom te aanbid en om Hom te gehoorsaam en ons harte te bewaak. Jou nommer een prioriteit is nie jou vrou of jou man nie, dis nie jou kinders nie - dis jou eie hart. Jy sien ek sal vir my vrou en twee seuns enige tyd doodgaan so lief het ek hulle, maar hoor wat leer Abba Vader my. Wat vir hulle meer belangriker is as om vir hulle dood te gaan is om my hart te bewaar meer as enige iets anders. Hoor jy dit? Dis vir jou familie ook meer belangriker dat jy jou hart bewaar as enige iets anders!! Jy sien as ek my hart bewaar sal ek ‘n invloed hê in Marika, Roelof en Cilliers se lewe. Dis nie hoe dik my beursie raak nie nee, maar hoe meer my hart klop vir Pappa God.

Jy sien as jy jou hart verloor, verloor jy jouself en Petrus som dit baie mooi op as hy sê in Han 2:40 NKJV “……Save yourselves from this corrupt generation.” Ek en jy het nodig om ons harte te bewaar want die shofar gaan blaas en ons Koning gaan kom. Dan sê die Woord in 1 Joh 5:21 “My kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen.” Afgode in die King James is “idols” So wat is ‘n idol? Dis enige iets wat ek belangriker ag as Abba Vader. Jy sien as daar enige iets belangriker in jou lewe raak as Abba Vader is dit ‘n “idol” vir jou.  So dink daaroor waardeur gaan jy dalk nou wat meer en meer van jou hart steel of wat jou so so besig hou en wat stilletjies besig is om Abba Vader se plek in jou hart te steel? As jy wil weet wat is die belangrikste op hierdie stadium in jou hart …. luister na jouself. Yeshua sê in Mat 12:34 “…..Want uit die oorvloed van die hart praat die mond.” So as jy wil weet waarvan jou hart oorloop …. luister waaroor jy praat.

Paulus sê in Fil 4:6-7 “Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.” Hoor gou gou weer .... die vrede van Abba Vader sal jou hart bewaar!! Die shalom vrede van Abba Vader sal jou hart bewaar!! Paulus sê in Thes 5:23 “En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siele en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word, by die wederkoms van onse Here Jesus Christus.” Ja .. by die wederkoms van ons Koning!! So wat beteken dit nou weer om heilig gemaak te word? Ons moet “geheilig” word …. om heel gemaak te word … ons siel, gees en liggaam moet geheel word. Sonder heiligheid kan ons nie heel gemaak word nie, ons geesdimensie moet skoongemaak word, ons sielsdimensie moet hernu word sodat ons liggaam ons kan dra waar ons moet wees. Paulus sê in Rom 12:2 “Hernu julle gemoed (denkwyse) sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is.”

Om ons hart te bewaar moet ons vrede in ons hart hê en om vrede in ons harte te hê moet ons op Abba Vader volkome vertrou. Abba Vader sê self….Vertrou op geen mens nie, vertrou NET op My. Jy sien vrede is nie 'n plek nie. Vrede is Abba Vader in my en jou!! Daarom bewaar jy jou hart en verkry jy jou vrede deur by Abba Vader se riglyne te hou en om te streef na heiligmaking en volg die volgende “resep” wat Paulus ons leer in die Woord elke dag van jou lewe. 1Thes 5: 16-22 “Wees altyddeur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die Gees nie uit nie. Verag die profesieë nie. Beproef alle dinge; behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad.” Jy sien vrede wat ons hart sal bewaar kom van die Prins van Vrede af wat sê in Joh 14:27 “Vrede laat Ek julle na, My vrede gee Ek aan julle, nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.” Abba Vader het ons nie aangestel oor ‘n peleton of oor ‘n “army” nie nee, Abba Vader het ons aangestel, en hou ons verantwoordelik oor nommer een en dit is om ons harte te bewaar. Hoekom nie vandag vir Abba Vader sê: Father here is my heart Lord!! Vader kom deurgrond my en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my ‘n weg is van smart, en lei my op die ewige weg!” Here is my heart Lord!!

Kom ons bid saam:
Abba Vader, Skepper van my hart, ek loof en prys U. Vader van vandag af is my nommer een prioritiet om hierdie hart wat U vir my gegee het, te bewaar. U is die Koning van my hart … hier is my hart Pappa God. Vader kom blaas U shalom vrede in elkeen van ons en leer ons om eerstens ons harte te bewaar. Vader U is my hart se prioriteit nommer een. Ek bid dit alles in Yeshua se Naam, die Seun van YHVH. Amen. Shalom.

Audio Boodskap

X

Right Click

No right click