Mat ‪16:16
“En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God.”

Mat 14:29-30
"Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Yeshua te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword; en toe hy begin sink, roep hy uit en sê: Here, red my!"

Nah 1:7
"Die HERE is goed, ‘n toevlug in die dag van benoudheid, en Hy ken die wat by Hom skuil." 

Han 2:1-4
“En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.”

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis          

X

Right Click

No right click